Suomen demokratiaindikaattorit

Sami Borg (toim.) (2006)

Oikeusministeriön julkaisuja; 1/2006. ISBN: 952-466-301-5

Abstrakti: Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman luotsaaman demokratiaindikaattorihankkeen päätavoitteita olivat kansalaisvaikuttamisen indikaattoreiden määrittäminen, kansalaisten osallistumisen, asenteiden ja valmiuksien empiirinen kuvailu indikaattoreiden avulla sekä ehdotusten tekeminen indikaattorityötä tukevaksi säännölliseksi tiedonkeruuksi. Hanketta varten koottu tutkijaryhmä on yhdessä tuottanut kirjassa esitettävät alustavat indikaattoriehdotukset. Kirjoittajat kuvaavat artikkeleissaan eri aihepiirien demokratiaindikaattoreita koskevia nykyisiä tietoja ja puutteita, ja tekevät ehdotuksia tutkimusaineistojen tietosisältöjen ja keruun kehittämiseksi.

Suomen demokratiaindikaattorit (Avautuu uuteen välilehteen) PDF