Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys

Arja Kuula (2006)

Vastapaino: Tampere. ISBN: 951-768-172-0

Abstrakti: Arja Kuulan (YTT, arkistonhoitaja) kirjoittaman tutkimusaineistojen elinkaarta tarkastelevan teoksen keskiössä ovat tutkittavien kohtelu ja informointi, ai neiston hankinnan juridiikka ja erityiskysymykset (muun muassa lapset ja erityisryhmät) sekä tutkimusaineiston anonymisointi ja arkistointi. Erillisessä luvussa tarkastellaan Internet-tutkimusta. Konkreettisia esimerkkejä sisältävä kirja soveltuu kaikkiin oppiaineisiin, joissa tutkimusaineistona käytetään ihmisiltä kerättäviä tai heitä koskevia tietoja. Kirja on osa tietoarkiston oppimateriaalihanketta.

Painettu: Hyvin varustellut kirjakaupat tai suoraan kustantajalta (Avautuu uuteen välilehteen)