Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta

Sami Borg (toim.) (2004)

Oikeusministeriön julkaisuja 10/2004. ISBN: 952-466-034-2

Abstrakti: Tutkimuselvitys pohtii kansalaisvaikuttamisen muotoja ja määrittelymahdollisuuksia, kartoittaa ja jäsentää kansalaisvaikuttamiseen liittyvää kotimaista tutkimuskirjallisuutta sekä pohjustaa monin tutkijapuheenvuoroin alan ajankohtaisia tutkimustarpeita.

Mahdollisuuksien maa (Avautuu uuteen välilehteen) PDF