Suomalaiset ja työ

Harri Melin, Raimo Blom & Pentti Kiljunen (2007)

Raportti ISSP 2005 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 3. ISBN: 978-951-44-6863-6

Abstrakti: Raportti paneutuu työelämän rakenteistumisen keskeisiin piirteisiin. Tarkastelun kohteena ovat suomalaisten työelämään liittyvät kokemukset, mielipiteet ja arvostukset. Empiirinen analyysi perustuu Tilastokeskuksen syksyllä 2005 keräämään postikyselyaineistoon (FSD2133). Esille nousevat työpaikalla vallitsevat sosiaaliset suhteet, työlle omistautuminen, työn autonomia, työpaikan turvallisuus, tulot ja työn sisällöllinen palkitsevuus. Toiveiden ja tämän hetken työelämän vaatimusten välillä näyttäisi olevan selvä kuilu, vaikka suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä.

Painettu: TAJU / Granum (Avautuu uuteen välilehteen)

Suomalaiset ja työ (Avautuu uuteen välilehteen) PDF