Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari. Valmisteluraportti OECD:n datasuosituksen toimeenpanomahdollisuuksista Suomessa

Sami Borg & Arja Kuula (2007)

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 6. ISBN: 978-951-44-6999-2

Abstrakti: Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on selvitetty tutkimusaineistojen säilyttämistä ja jatkokäyttöä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla. Selvityksen taustana on OECD:n datasuositus, jonka mukaisesti myös Suomessa on edistettävä julkisin varoin hankittujen sähköisten tutkimusaineistojen tieteellistä jatko- ja uusiokäyttöä. Raportissa annetaan ulko- ja kotimaisia esimerkkejä sähköisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallinnan malleista. Lisäksi esitellään tutkijoiden, yliopistojen, muiden tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien suhtautumista OECD:n datasuosituksessa esiin nostettuihin kysymyksiin.

Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari (Avautuu uuteen välilehteen) PDF