Valtion vastuu ja tehtävät. Verotuksesta terrorismin torjuntaan

Sirpa Virta (2007)

Raportti ISSP 2006 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 5. ISBN: 978-951-44-7038-7

Abstrakti: Hyvinvointivaltion tehtäviä pidetään tärkeinä ja palveluiden toteuttamisen nähdään olevan julkisen vallan vastuulla. Poliisia ja yleistä turvallisuutta pidetään niitäkin tärkeinä - osana hyvinvointivaltiota. Tulokset käyvät ilmi tästä Sirpa Virran teoksesta, joka on raportti vuoden 2006 kansainvälisen ISSP-kyselytutkimuksen Suomen aineistosta.

Valtion vastuu ja tehtävät (Avautuu uuteen välilehteen) PDF