Muutosvaalit 2011

Sami Borg (toim.) (2012)

Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita; 16/2012. ISBN: 978-952-259-171-5 (nid.) 978-952-259-172-2 (pdf)

Abstrakti: Muutosvaalit 2011 -teos on kolmas peräkkäinen kansallinen vaalitutkimus Suomen eduskuntavaaleista. Kirjan ensimmäinen osa kuvaa ja analysoi monipuolisesti vaalikampanjointia ja vaaleja mediassa. Toinen osa keskittyy äänestämiseen, äänestysvalintojen selittämiseen sekä arvioi suomalaisen puoluejärjestelmän ulottuvuuksia. Teoksen kolmas osa nostaa esiin vuoden 2011 vaaleille ominaisia piirteitä, jotka liittyvät muun muassa vaalitulokseen ja vaaleja edeltäneeseen vaalirahakohuun. Tämän jälkeen kirjan neljäs osa tutkii eri tavoin puoluedemokratian tilaa ja toimivuutta kiinnittäen huomiota kansalaisten poliittiseen kiinnittymiseen. Lopuksi teoksen viides osa vertailee suomalaista puolue- ja vaalijärjestelmää kansainvälisesti erityisesti ehdokasäänestämisen ja populististen puolueiden kannatuksen näkökulmista.

Muutosvaalit 2011 (Avautuu uuteen välilehteen) PDF