Comparison of Statistics Finland’s and FSD’s Metadata Models

Mikko Saloila (2014)

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 11. ISBN: 978-951-44-9659-2

Abstrakti: Sekä Tilastokeskus että Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tuottavat laadukasta metadataa aineistoistaan. Tilastokeskuksessa kuvailuun käytetään CoSSI-tietomallia ja tietoarkistossa kansainvälistä DDI Codebook -mallia. Malleilla on paljon yhtymäkohtia mutta myös merkittäviä eroja. Tuoreessa raportissa vertaillaan malleja sekä tietoarkiston ja Tilastokeskuksen kuvailukäytäntöjä. Vertailu tuotti uutta tietoa mallien yhteensopivuudesta ja yhteentoimivuudesta. Nämä tiedot helpottavat yhteistyötä esimerkiksi aineistoluetteloiden kehittämisessä. Tietoelementtikohtaiset vertailutaulukot ovat raportin liitteinä. Raportti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Meeting CESSDA-ERIC requirements -hanketta.

Comparison of Statistics Finland’s and FSD’s Metadata Models (Avautuu uuteen välilehteen) PDF