Uskonto suomalaisten elämässä. Uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa

Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri Palmu & Hanna Salomäki (2011)

Raportti ISSP 2008 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 9. ISBN: 978-951-44-8483-4

Abstrakti: Suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa keskimääräistä kriittisempiä voimakkaan uskonnollisuuden suhteen. Neljä viidestä suomalaisesta pitää voimakkaita uskonnollisia käsityksiä omaavia ihmisiä suvaitsemattomina. Kolme viidestä suomalaisesta ajattelee, että uskonnot aiheuttavat enemmän konflikteja kuin rauhaa. Tutkimuksen mukaan suomalaisista kahdeksan prosenttia pitää itseään hyvin uskonnollisena, kun taas alle viidennes ei pidä itseään lainkaan uskonnollisena. Kolme viidestä suomalaisesta uskoo perustotuuksien löytyvän useista uskonnoista, kun taas kymmenesosa ajattelee, ettei totuutta löydy mistään uskonnosta. Suomalaiset eivät kuitenkaan ole erityisen ennakkoluuloisia toisia uskontoja kohtaan. Tulokset käyvät ilmi vuoden 2008 International Social Survey Programme -aineistoon perustuvasta tutkimuksesta, jonka ovat tehneet Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Harri Palmu sekä tutkijat Kimmo Ketola, Kati Niemelä ja Hanna Salomäki.

Painettu: TAJU / Granum (Avautuu uuteen välilehteen)

Uskonto suomalaisten elämässä (Avautuu uuteen välilehteen) PDF