Demokratiaindikaattorit 2013

Sami Borg (toim.) (2013)

Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita; 52/2013. ISBN: 978-952-259-333-7 (nid.) 978-952-259-334-4 (pdf)

Abstrakti: Demokratiaindikaattorit 2013 päivittää vuonna 2006 ilmestyneen Suomen demokratiaindikaattorit -kirjan tietoja. Tekijät laajentavat raportissa kansanvallan tilan ja kehityksen tarkastelua muutamille uusille aihealueille. Laajimmin käsiteltäviä erityisteemoja ovat kuntademokratia, nuorten poliittinen kiinnittyminen sekä internet ja sosiaalinen media. Raportin indikaattorikatsaukset ja teema-artikkelit perustuvat moniin tutkimusaineistosarjoihin ja yksittäisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin. Raportin tulokset on tiivistetty indikaattorikatsauksen ja kunkin teema-artikkelin loppuun. Kirjoittajat kehottavat jatkossa demokratiaseurannassa kiinnitettävän huomiota nykyistä yksityiskohtaisemman ja luotettavamman kuvan luomiseen esimerkiksi rekisteri- ja kyselyaineistoja yhdistäen.

Demokratiaindikaattorit 2013 (Avautuu uuteen välilehteen) PDF