Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002

Sami Borg (2005)

Oikeusministeriön julkaisuja; 3/2005. ISBN: 952-466-288-4

Abstrakti: Tutkimus vertailee suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten poliittista osallistumista sekä asenteita oman yhteiskuntansa keskeisiä toimijoita kohtaan. Vertailun ohella tutkimuksessa ryhmitellään kansalaisia erilaisiin osallistumistyyppeihin. Vertailu osoittaa, että suomalaisten poliittis-yhteiskunnallinen kiinnittyminen on suhteellisesti muita pohjoismaita heikompaa. Julkaisussa käytetty päätutkimusaineisto on European Social Survey vuodelta 2002.

Kansalaisena Suomessa (Avautuu uuteen välilehteen) PDF