Akatemialta rahoitusta CESSDA-ERIC-jäsenyyteen valmistautumiseen

Suomen Akatemia on myöntänyt tietoarkistolle FIRI 2012 -kutsuhaussa 361 000 euroa. Rahoitus on tarkoitettu CESSDA-ERIC-infrastruktuuriin liittyvien kansallisten palvelujen vahvistamiseen.

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen on yksi Euroopan tutkimuspolitiikan prioriteeteista. Tätä varten European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) on laatinut tiekartan yhteiseurooppalaisista tutkimusinfrastruktuureista. CESSDA-ERIC on yksi ESFRIn tiekarttahankkeista.

Tietoarkiston kaksivuotisessa VERIC-hankkeessa uudistetaan tietoarkiston metatietokäytäntöjä ja -työkaluja. Tietoarkistolle rakennetaan CESSDA-ERIC-jäsenyyttä tukeva ja tietoarkiston palveluja monipuolistava metadatatietokanta.

– Käytössämme olevat metatiedon tallennusvälineet on kehitetty lähes 15 vuotta sitten, ja ne ovat palvelleet meitä hyvin. Maailma on kuitenkin muuttunut. Siirtyminen nykyteknologiaan mahdollistaa monia sellaisia palveluita, joita käyttäjät eivät yli kymmenen vuotta sitten osanneet edes toivoa. Lisäksi metatiedon tuottaminen ja käsittely saadaan tehokkaammaksi, toteaa tietoarkiston atk-erikoistutkija Matti Heinonen.

Uusi hanke täydentää luontevasti jo aiemmin rahoitusta saanutta Tietoarkisto 2015 -hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on rakentaa tutkijoita varten portaali helpottamaan aineistojen etsimistä ja lataamista.

Tietokannan rakentamisen ohella hankkeessa kehitetään metatietoyhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa. Lisäksi tietoarkisto osallistuu vuonna 2013 toteutettavaan CESSDAn kansallisten palveluntuottajien arviointiin sekä edistää jäsenkriteerien saavuttamista pienemmin osakokonaisuuksin.

Lisätietoa: