Informationstjänster

Våra specialister erbjuder personlig handledning med användningen av våra tjänster.

Service och rådgivning

Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga forskningsdata. Vi ger informationom hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. Vi bistår vid etiska eller juridiska frågor i relation till forskningsmaterial.

Vid behov kan vi ge information om utländska datakällor eller om hur du kan självständigt hitta data. Våra informationstjänster är gratis.

Dataarkivets kundtjänst

e-post: asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi
tfn +358 29 452 0411

Vänligen observera att alla frågor och feedback lagras i vår kunddatabas. Genom detta ser vi till att vi kan betjäna våra kunder så snabbt och noggrant som möjligt.

Så här hittar du ett lämpligt datamaterial

Hittar du inte vad du söker, kontakta oss och beskriv noggrant vad du söker efter.

Följande frågor kan hjälpa dig att precisera dina behov:

  • Vad är din forskningsfråga?
  • Vem eller vad undersöker du?
  • Vilka är de centrala teman i din undersökning?
  • Letar du efter kvantitativa eller kvalitative forskningsdata?
  • Vilka frågor hoppas du har blivit frågade i intervjun eller frågeformuläret?
  • Vilken tidsperiod undersöker du?
  • Är din undersökning komparativ (jämför du olika länder, och vilka länder)?

Presentationer av Dataarkivet och utbildningar

Dataarkivet presenterar sina grundläggande tjänster och berättar om återanvändning och långtidsförvaring av forskningsmaterial. Vi anpassar innehållet i presentationen till beställarens önskemål. Små grupper (högst 20 personer) får gärna besöka oss i Tammerfors. Se mer information på finska.