Informationstjänster

Våra specialister erbjuder personlig handledning med användningen av våra tjänster.

Service och rådgivning

Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga forskningsdata. Vi ger informationom hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. Vi bistår vid etiska eller juridiska frågor i relation till forskningsmaterial.

Vid behov kan vi ge information om utländska datakällor eller om hur du kan självständigt hitta data. Våra informationstjänster är gratis.

Dataarkivets kundtjänst

e-post: asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi
tfn +358 29 452 0411

Vänligen observera att alla frågor och feedback lagras i vår kunddatabas. Genom detta ser vi till att vi kan betjäna våra kunder så snabbt och noggrant som möjligt.

Så här hittar du ett lämpligt datamaterial

Hittar du inte vad du söker, kontakta oss och beskriv noggrant vad du söker efter.

Följande frågor kan hjälpa dig att precisera dina behov:

  • Vad är din forskningsfråga?
  • Vem eller vad undersöker du?
  • Vilka är de centrala teman i din undersökning?
  • Letar du efter kvantitativa eller kvalitative forskningsdata?
  • Vilka frågor hoppas du har blivit frågade i intervjun eller frågeformuläret?
  • Vilken tidsperiod undersöker du?
  • Är din undersökning komparativ (jämför du olika länder, och vilka länder)?

Sökvertyg

Serviceportalen Aila är det bästa stället att söka data på ett mångsidigt sätt. Datafiler laddas också ner från Aila. Aila erbjuder tre olika sökfunktioner: grundläggande sökning, avancerad sökning och expertsökning. Du kan söka bland databeskrivningar, frågor och variabler och publikationsinformation. Dessutom kan du begränsa resultaten baserat på datatyp, språk och tillgänglighetsinformation.

I Aila:s datakatalog kan du sortera arkiverat material efter titel, disciplin och dataserie. Dessutom kan du bläddra igenom katalogen baserat datamaterialets namn, publiceringsdatum, nyckelord, disciplin eller serie.

Finna (Öppnas i en ny flik) ger tillgång till material från arkiv, bibliotek, museer och övriga aktörer. Dataarkivets finskspråkiga databeskrivningar finns också i Finna.

Etsin (Öppnas i en ny flik) fungerar som en portal till forskningsmaterial som produceras av finländska universitet och forskningsinstitut. Dataarkivets databeskrivningar på finska finns även i Etsin.

Forskning.fi (Öppnas i en ny flik) är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet och som samlar och sprider information om forskning i Finland. Dataarkivets databeskrivningar finns också här.

Dataarkivets databeskrivningar är också indexerade i Data Citation Index, GoTriple, OpenAIRE och COVID-19 Dataportalen. Du kan också använda Google, Google Scholar eller andra sökmotorer på Internet för att söka efter data eftersom Dataarkivet publicerar alla databeskrivningar öppet i Aila. De mest relevanta sökresultaten får du genom att begränsa sökningen till Ailas domännamn (services.fsd.tuni.fi). Det finns sökinstruktioner på Googles sidor.

Med Dataarkivets sidosökning kan du göra generella sökningar inom ämnen som rör Dataarkivets tjänster. Allt datamaterial finns tillgängligt i Aila.

Internationella jämförande data

Sidan Internationella dataserier innehåller grundläggande information om och länkar till internationella jämförande forskningsprogram och data.

Internationell data kan även sökas i CESSDA:s datakatalog (Öppnas i en ny flik) och i datakatalogen för amerikanska ICPSR (Öppnas i en ny flik) .

Presentationer av Dataarkivet och utbildningar

Dataarkivet presenterar sina grundläggande tjänster och berättar om återanvändning och långtidsförvaring av forskningsmaterial. Vi anpassar innehållet i presentationen till beställarens önskemål. Små grupper (högst 20 personer) får gärna besöka oss i Tammerfors. Se mer information på finska.