Projekt

Dataarkivets egna projekt och de som genomförs i samarbete med partners. Projekten har listats i ordning från nyaste till äldsta.

BeYond COVID (BY-COVID)

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (COORDINATE)

EOSC Future

Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE)

EOSC-Nordic

Crossing Boundaries with Tools and Services (C-BoTS)

Aktiv FSD för CESSDA: Nya europeiska tjänster för forskare

Utveckling av FSDs stödtjänster för forskning. Under projektet fokuserar Dataarkivet på att uppfylla CESSDAs kvalitetskrav och delta aktivt i utvecklande och uppförande av CESSDA.

 

Projektarkiv

Tidigare projekt