Projekt

Dataarkivets egna projekt och de som genomförs i samarbete med partners. Projekten har listats i ordning från nyaste till äldsta.

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE)

EOSC-Nordic

Crossing Boundaries with Tools and Services (C-BoTS)

Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC)

CESSDA Euro Question Bank 2020

CESSDA Metadata Office

CESSDA Technical Framework, Phase 6

CESSDA Tools & Services Working Group

CESSDA Trust Activities

CESSDA Trust Working Group

Aktiv FSD för CESSDA: Nya europeiska tjänster för forskare

Utveckling av FSDs stödtjänster för forskning. Under projektet fokuserar Dataarkivet på att uppfylla CESSDAs kvalitetskrav och delta aktivt i utvecklande och uppförande av CESSDA.

 

Projektarkiv

Tidigare projekt