Projekt

Dataarkivets egna projekt och de som genomförs i samarbete med partners. Projekten har listats i ordning från nyaste till äldsta.

BeYond COVID (BY-COVID)

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (COORDINATE)

EOSC Future

Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

Crossing Boundaries with Tools and Services (C-BoTS)

 

Dataarkivets administrativa och återkommande uppgifter i CESSDA

Dataarkivet hanterar tillfälliga eller återkommande avtalsbaserade medlemskap samt uppgifter kopplat till CESSDAs tjänster eller aktiviteter.

Ordförandeskap i CESSDAs generalförsamling

Dataarkivets direktör fungerer som ordförande i CESSDAs generalförsamling (Öppnas i en ny flik) .
Mer information: Helena Laaksonen

CESSDA Tools Working Group

Tools Working Group samordnar de tjänster som CESSDA levererar för dataproducenter och -användare. Dataarkivet fungerar som ledare för arbetsgruppen.
Tools Working Group -kontaktperson: Mari Kleemola

CESSDA Data Catalogue Maintenance

Under 2023 arbetar Dataarkivet tillsammans med det tekniska teamet på CESSDAs centralkontor som den tekniska administratören av CESSDAs datakatalog (Öppnas i en ny flik) . Arbetet leds av tjänsteägaren Sikt (Öppnas i en ny flik) .
Data Catalogue Maintenance -kontaktperson: Matti Heinonen

 

Projektarkiv

Tidigare projekt