Projekt

Dataarkivets egna projekt och de som genomförs i samarbete med partners. Projekten har listats i ordning från nyaste till äldsta.

BeYond COVID (BY-COVID)

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (COORDINATE)

Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

Crossing Boundaries with Tools and Services (C-BoTS)

 

Dataarkivets administrativa och återkommande uppgifter i CESSDA

Dataarkivet hanterar tillfälliga eller återkommande avtalsbaserade medlemskap samt uppgifter kopplat till CESSDAs tjänster eller aktiviteter.

Ordförandeskap i CESSDAs generalförsamling

Dataarkivets direktör fungerer som ordförande i CESSDAs generalförsamling (Öppnas i en ny flik) .
Mer information: Helena Laaksonen

CESSDA Trust and Landscape Working Group

Trust and Landscape arbetsgruppen följer utvecklingen av forskningsdatahantering, verksamhetsmiljön vid certifiering och tillförlitligheten av dataarkiven och stödjer CESSDA:s dataarkiv i deras certifieringsprocess och främjar utvärderingen av CESSDA:s effektivitet. Dataarkivet leder arbetsgruppen.
CESSDA Trust and Landscape WG -kontaktperson: Mari Kleemola

CESSDA Data Catalogue Maintenance

Under 2024 arbetar Dataarkivet tillsammans med det tekniska teamet på CESSDAs centralkontor som den tekniska administratören av CESSDAs datakatalog (Öppnas i en ny flik) . Arbetet leds av tjänsteägaren Sikt (Öppnas i en ny flik) .
Data Catalogue Maintenance -kontaktperson: Matti Heinonen

CESSDA Key Topic Working Group on Data Citation

Syftet med Key Topic Working Groups är att främja samarbete och samordning mellan CESSDA-tjänsteleverantörer kring centrala ämnen som identifierats av dem. Dessa ämnen behandlar specifika eller nya problem samt teknisk utveckling. FSD deltar i arbetet i Data Citation WG, som fokuserar på att utarbeta rekommendationer för datacitering för repositories och andra relevanta intressenter.
CESSDA Trust and Landscape WG -kontaktperson: Helena Laaksonen

 

Projektarkiv

Tidigare projekt