Hänvisning till materialet

Källor som använts i vetenskaplig forskning måste anges exakt. Källhänvisningar finns inne i text, i tabeller, i samband med bilder och i litteraturförteckningen.

Forskningsmaterial som har arkiverats i Dataarkivet är elektroniska informationskällor. Ett forskningsmaterial består vanligen av en datafil, en kodbok och ett frågeformulär. Det är viktigt att hänvisa till materialet i alla presentationer och publikationer där materialet eller en del av det används.

För att underlätta hänvisningen ger Dataarkivet allt material som arkiveras en modellhänvisning som publiceras i beskrivningen av materialet, kodboken och materialguiden. Modellhänvisningen kan kopieras till källförteckningen som sådan eller ändras i enlighet med publikationens eller vetenskapsgrenens praxis.

Om ditt material har arkiverats i Dataarkivet kan du inkludera modellhänvisningen i din egen meritförteckning.

Hänvisning i litteraturförteckningen

Av källhänvisningen i litteraturförteckningen måste det entydigt framgå vilken informationskälla det är fråga om. Viktig information för att identifiera materialet är namn av upphovsmannen, titel av materialet, år av datainsamling, version, Dataarvikets arkiveringsnummer, URN-identifikator och distribuent.

Exempel på engelska. Hänvisning om inte författare anges:

Finnish Voter Barometer 1973 [computer file]. FSD1000, version 4.1 (2005-06-10). Gallup Finland [data collection], 1973. University of Helsinki, Department of Political Science & Gallup Finland [producers], 1973. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2005. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1000

ISSP 2007: Leisure Time and Sports: Finnish Data [computer file]. FSD2330, version 1.0 (2008-03-28). Tampere: University of Tampere. Department of Sociology and Social Psychology & Tampere: Finnish Social Science Data Archive & Helsinki: Statistics Finland [producers], 2007. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2008. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2330

Sociobarometer 1994 [computer file]. FSD1129, version 1.0 (2002-03-11). Helsinki: Finnish Federation for Social Welfare and Health [producer], 1994. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2002. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1129

Exempel på engelska. Material med nämnda författare:

Ekholm, Peter & Jutila, Karina & Kiljunen, Pentti: Climate Change 2006 [computer file]. FSD2262, version 1.0 (2007-05-10). Lempäälä: Yhdyskuntatutkimus [data collection], 2006. Helsinki: Think Tank e2 [producer], 2006. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2007. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2262

Iltanen, Sonja: Clothing Design for Ageing Women - Interviews 2001-2002 [computer file]. FSD2381, version 1.0 (2009-01-13). Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2007. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2381

Inne i texten

Inne i texten hänvisar man till forskningsmaterialet med upphovsmannens namn. Om en författare saknas används namnet på forskningsmaterialet. I hänvisningen nämns året då materialet samlats in.

Exempel på engelska.

Over 80% think that climate change is wholly or mainly the result of human activity (Ekholm et. al. 2006).

In a 1973 survey, almost 70% agreed or strongly agreed with the statement that Finnish agriculture should receive more subsidies to prevent the country from becoming too dependent on imported food (Finnish Voter Barometer 1973).

Over 40% take part in physical activities daily or several times a week (ISSP 2007: Leisure Time and Sports: Finnish Data).

Hänvisning i diagram och tabeller

När man hänvisar till material i diagram och tabeller, det lönar sig att inkludera arkiveringsnumret i hänvisningen.

kuvio
taulukko

Frågeformulär, kodböcker och övriga relaterade filer

Eftersom frågeformulär och andra insamlingsinstrument, variabler, kodböcker och materialguider är en del av forskningsmaterialet ska även uppgifterna om forskningsmaterialet inkluderas i hänvisningen. I hänvisningen nämns också filens webbadress och datumet när materialet hämtats.

Upphovsmän av ett datainsamlingsinstrument är samma som av forskningsmaterialet, och distribuent är Dataarkivet. Kodböcker är producerade av Dataarkivet.

Exempel på engelska. Hänvisning till ett frågeformulär med nämnda författare:

Ekholm, Peter & Jutila, Karina & Kiljunen, Pentti: Climate Change 2006. Questionnaire [Web document]. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor]. <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2262?lang=en&study_language=en> [retrieved 18 March 2010]. The questionnaire is part of the dataset Ekholm, Peter & Jutila, Karina & Kiljunen, Pentti: Climate Change 2006 [computer file]. FSD2262, version 1.0 (2007-05-10). Lempäälä: Yhdyskuntatutkimus [data collection], 2006. Helsinki: Think Tank e2 [producer], 2006. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2007. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2262

Exempel på engelska. Hänvisning till en kodbok:

Climate Change 2006. Codebook [Web document]. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor]. <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2262/PIP/cbF2262e.pdf> [retrieved 18 March 2010]. The codebook is part of the dataset Ekholm, Peter & Jutila, Karina & Kiljunen, Pentti: Climate Change 2006 [computer file]. FSD2262, version 1.0 (2007-05-10). Lempäälä: Yhdyskuntatutkimus [data collection], 2006. Helsinki: Think Tank e2 [producer], 2006. Tampere: Finnish Social Science Data Archive [distributor], 2007. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2262