Service för målgrupper

Vid sidan om sina grundläggande uppgifter som gäller arkivering och återanvändning av forskningsdata tillhandahåller Dataarkivet också många andra tjänster som kan utnyttjas av forskare, studerande. lärare och forskningsfinansiärer.

Tjänster för forskare

Dataarkivet har ca 1600 datamaterial som är tillgängliga för återanvändning.

Dataarkivets handbok för hantering av forskningsdata (Aineistonhallinnan käsikirja) innehåller rådgivning med anknytning till planer och avtal som ska formuleras i forskning samt konkreta tips för hantering av digitala forskningsmaterial under olika stadier av den digitala informationens livscykel. Tillgänglig på finska och engelska.

Serviceportalen Aila innehåller alla forskningsmaterial som har arkiverats i Dataarkivet samt databeskrivningar på finska och engelska. Sök material, frågor och variabler.

Insamlingsverktyg Penna är en webbplattform utvecklad av Dataarkivet som används för insamling av skrivna material. Genom att använda Penna är det lätt att samla in material från deltagare och säkerställa arkiveringslämpligheten av materialet.

Loda är en dataportal med longitudinella riksdagsvalsmaterial. I Loda ingår frågor och variabler från de fem riksdagsvalundersökningar som har samlats in i 2003-2019. Loda är tillgänglig bara på engelska.

Pohtiva datalagret för politiska program innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt.

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) erbjuder samhällsvetenskapliga forskningsdata från världen över samt utbildning i kvantitativa forskningsmetoder.

Tjänster för studerande

Dataarkivet erbjuder forskningsmaterial och tjänster som stöder studier.

Dataarkivets handbok för hantering av forskningsdata (Aineistonhallinnan käsikirja) innehåller rådgivning med anknytning till planer och avtal som ska formuleras i forskning samt konkreta tips för hantering av digitala forskningsmaterial under olika stadier av den digitala informationens livscykel. Tillgänglig på finska och engelska.

Serviceportalen Aila innehåller alla forskningsmaterial som har arkiverats i Dataarkivet samt databeskrivningar på finska och engelska. Sök material, frågor och variabler. De flesta arkiverade material är tillgängliga för studieändamål och examensarbeten.

Insamlingsverktyg Penna är en webbplattform utvecklad av Dataarkivet som används för insamling av skrivna material. Genom att använda Penna är det lätt att samla in material från deltagare och säkerställa arkiveringslämpligheten av materialet.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja består av avsnitt om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Metodologiska texter, övningar och datamängder är lämpliga för undervisning och studier i forskningsmetoder, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Den ersätter den gamla Menetelmäopetuksen tietovaranto MOTV.

Om du behöver hjälp t.ex. med att söka utländska komparativa data och kan inte hitta svar på dina frågor på vår webbsida, får du gärna kontakta vår kundservice.

Tjänster för lärare

Dataarkivet stöder forskningsundervisning.

Dataarkivets handbok för hantering av forskningsdata (Aineistonhallinnan käsikirja) innehåller konkreta tips för forskningsplanering, datainsamling, formulering av avtal och hantering av digitala forskningsmaterial. Tillgänglig på finska och engelska.

Serviceportalen Aila innehåller alla forskningsmaterial som har arkiverats i Dataarkivet samt databeskrivningar på finska och engelska. De flesta arkiverade material är tillgängliga för återanvändning i undervisning.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja består av avsnitt om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Metodologiska texter, övningar och datamängder är lämpliga för undervisning och studier i forskningsmetoder, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Den ersätter den gamla Menetelmäopetuksen tietovaranto MOTV.

Tietomilli är en webbapplikation utvecklad av Dataarkivet för samhällskunskapsundervisning i högstadier och gymnasier. Genom Tietomillis visuell användargränsnitt är det lätt för studerande att bekanta sig till samhällsforskning och utveckla sina kunskaper i statistik och informationssökning. Med hjälp av Tietomilli kan man göra enkla analyser och jämföra sina egna åsikter med svarsfördelningar för frågor om olika samhälleliga ämne.

Dataarkivet ordnar med presentationer och utbildningar om sina grundläggande tjänster och återanvändning och långtidsförvaring av forskningsmaterial.

Tjänster för Forskningsfinansiärer

Dataarkivet garanterar att forskningsmaterialet ni finansierar får en omfattande användarkrets samt nationell och internationell synlighet och slagkraft.

Många forskningsfinansiärer förutsätter eller rekommenderar att materialet de finansierar arkiveras för framtida användning. Om ni ännu inte kräver eller rekommenderar att materialet som produceras inom ramen för forskningsprojekt finansierade av er ska göras tillgängligt ska ni göra det nu. Det är bra att både i ansökningsskedet och i finansieringsbeslutet påminna sökanden om ett ansvarsfullt sätt att göra materialet tillgängligt.

Det är bra att redan i samband med ansökan kräva en plan för materialhantering av dem som ansöker om finansiering. Av planen framgår det hur återanvändningen av det insamlade forskningsmaterialet ska möjliggöras och hur materialet görs tillgängligt för andra.