Handbok för hantering av forskningsdata

Aineistonhallinnan käsikirja-webbhandboken, utarbetad av Dataarkivets experter, innehåller konkret rådgivning för hantering av digitala forskningsmaterial under olika stadier av den digitala informationens livscykel. Till exempel innehåller handboken anvisningar för formulering av en datahanteringsplan. Handboken är för närvarande tillgänglig på finska och på engelska.