ICPSR:s tjänster

ICPSR (Öppnas i en ny flik) (Inter-university Consortium for Political and Social Research) är ett internationellt forskningscentrum för samhällsvetenskapliga ämnen vid Michigan Universitet i Ann Arbor. För sina medlemmar erbjuder ICPSR världens största elektroniska samhällsvetenskapliga dataarkiv samt kurser i kvantitativa forskningsmetoder.

ICPSRs medlemmar består av universitet världen över. Finska universitet har varit medlemmar i ICPSR från år 1999 då Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv blev medlem och OR (Official Representative, officiell representant).

Medlemsuniversiteten (Öppnas i en ny flik)

Forskningsdata

ICPSR:s innehav omfattar flera tusen datamaterial från kvantitativa undersökningar och intervjuer samt några kvalitativa textdata. Huvuddragen ligger på data från USA och internationella jämförande studier. Data är tillgängliga till exempel som SPSS och SAS-filer. Man kan också göra enkla analyser på webbtjänsten utan att ladda ner data. Nedladdning och användning av forskningsdata är gratis.

Sök data i ICPSR (Öppnas i en ny flik)

Forskare och studerande vid finska universitet kan ladda ner data gratis på ICPSR:s webbtjänst, men de måste för första gången logga in från en dator som tillhör medlemuniversitets IT-nätverk och skapa ett MyData-ID (Öppnas i en ny flik) .

Sommarkurser

ICPSR anordnar varje sommar ett antal kurser i kvantitativa forskningsmetoder inom olika samhällsvetenskapliga ämnen. Kurserna handlar bland annat om matematik, spelteori, regressionsanalys, multivariantanalys, icke-linjära system, matrisalgebra, tidserieanalys, variansanalys och analys av regionala data. Det finns kurser både för nybörjare och för mer avancerade. Kurserna hålls i två fyraveckorsperioder under juli och augusti i Ann Arbor, Michigan.