FSD Bulletin

Numero 18 (3/2005)
25.11.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Matkakertomus

Kesäkursseilla Ann Arborissa 2005

Juha Helin

KesäkurssiesiteOlin Michiganin yliopistossa Ann Arborissa 27.6-23.7.2005 osallistuen ICPSR:n (Inter-university Consortium for Political and Social Research) järjestämään tilastollisten menetelmien kesäkursseihin, joiden kuluja sain osittain katettua tietoarkiston myöntämällä 300 dollarin avustuksella. Kurssit muodostivat tiiviin paketin, joka oli kuitenkin ohjelmoitu melko sopivaksi kokonaisuudeksi. Luppoaikaa ei ollut liikaa.

Turvatarkastuksen läpi maahan

Lensin Yhdysvaltoihin Detroitin lentokentälle Amsterdamin kautta, jossa kyseltiin matkustajilta ensimmäiset turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Yhdysvaltoihin saavuttaessa turvatoimet olivatkin jo astetta tiukemmat kuin Euroopassa. Koneessa täytetyt lomakkeet annettiin maahantulovirkailijalle ja samalla otettiin sormenjäljet ja valokuva. Lisäksi kyseltiin matkan tarkoitusta ja kauanko aikoo maassa viettää. Jonot eivät kentällä kuitenkaan olleet kovin suuret, joten aikaa kului vain tunti. Ann Arboriin on lentokentältä puolen tunnin matka. Koska joukkoliikennettä ei ollut tarjolla, siirryin asuinkaupunkiini tilataksilla.

Opiskelu haastavaa, kotitehtäviä runsaasti

Osallistuin kesäkurssien ensimmäisen neljä viikkoa kestävän session kolmeen eri kurssiin: Matematiikka I (Mathematics I), Peliteoria (Mathematical Models: Game theory) ja Johdatus tilastotieteeseen ja tiedon analyysiin I (Introduction to Statistics and Data Analysis I). Kurssien osanottajamäärä pyöri neljän-viidenkymmenen vaiheilla. Tilat olivat pääasiassa sopivat näinkin suurelle joukolle. Osanottajia oli eri puolilta maailmaa, eniten kuitenkin Yhdysvalloista.

Matematiikka I oli luentokurssi, jolla kerrattiin jo yläasteelta ja lukiosta tuttuja matematiikan perusteita. Kurssista oli hyötyä muiden kurssien suorittamisessa. Peliteoria ja Johdatus tilastotieteeseen I -kurssit edellyttivät runsaasti omaa panosta. Varsinkin peliteoriassa annettiin runsaasti kotitehtäviä, jotka tuli tehdä aina seuraavaksi päiväksi. Arvosana kurssista määräytyi näiden tehtävien perusteella. Tilastotieteen kurssiin kotitehtäviä kuului selvästi vähemmän ja arvosana muodostuikin kotitehtävien ja kahden kokeen (välikoe ja loppukoe) perusteella. Todistuksen kurssin suorittamisesta sai jo siellä ollessa ja arvosanat selvisivät myöhemmin kurssin jälkeen. Peliteorian ja tilastotieteen kursseilla oli opettajan apuna kaksi assistenttia, joiden panos opettamisessa sekä opiskelijoiden auttamisessa oli varsin merkittävä.

Peliteoriakurssin voisi luokitella melko haastavaksi, koska se edellytti jatkuvaa kotitehtävien tekoa ja kirjojen lukemista. Kaikki kursseilla käytettävä kirjallisuus ei ollut etukäteen tiedossa Yhdysvaltoihin saapuessani. Lisäksi jotkut kirjat saattavat olla myynnissä varsin rajoitetuin kappalein. Tämän vuoksi jatkossa Ann Arboriin suuntaavien opiskelijoiden olisi hyvä jo etukäteen tiedustella kursseista vastaavilta opettajilta, mitä teoksia kursseilla käytetään. Uusien kirjojen ostamisen sijaan oli myös mahdollisuus ostaa kirjoja käytettynä tai lainata niitä kirjastosta.

Kurssit järjestettiin yliopiston kampusalueella, kävelymatkan päässä toisistaan. Kaupungin keskusta oli aivan yliopistoalueen lähituntumassa. Alueella oli myös puistoja ja puita viljalti. Kampuksella sijaitsivat myös ICPSR:n tilat kuten kirjasto ja atk-luokat, joita saattoi hyödyntää. Palvelu oli varsin ystävällistä ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin pyrittiin reagoimaan nopeasti.

Kotina osuuskunta-asuntola

Asuin ICC-osuuskunnan asuntolassa yliopiston lähistöllä. Asumisen taso osoittautui välittömästi suomalaista selvästi heikkolaatuisemmaksi. Talo oli likainen ja monet huoneet siinä kunnossa, että Suomessa niitä pidettäisiin lähinnä varastotiloina. Ilmastointi löytyi talosta vain yleisistä tiloista, ei asukkaiden huoneista. Talossa ei paljoa siivottu, talon ainoa imuri ei toiminut, eikä roskiakaan viety turhan usein. Talon asukkaat olivat suurimmaksi osaksi paikallisia ja monet olivat parhaillaan kesälomalla. Viihtyvyyden parantamiseksi pidettiin kunnostustalkoita, tosin vain yhtenä päivänä siellä ollessani.

Asuntolan likaisuutta korosti myös lämpötila, joka pyöri 30 asteen kieppeillä suurimman osan ajasta. Varsin usein kuitenkin satoi ja yleensä tällöin myös ukkosti. Ruoka oli yhdysvaltalaiseen tapaan melko yksipuolista ja rasvaista: pikaruokaa kuten hampurilaisia ja pizzaa myyviä paikkoja oli runsaasti, muun tyyppisiä vähemmän. Niitäkin onneksi alkoi ajan mittaan löytyä, kun kaupunki tuli tutummaksi.

Vapaa-ajalla ehti tutustua ympäristöön

Vapaa-aikaa oli arkisin varsin rajoitetusti, koska kotitehtävien tekeminen ja kirjojen lukeminen johtivat lähes säännönmukaisesti kellon ympäri tapahtuvaan työskentelyyn. Eniten vapaa-aikaa oli viikonloppuisin. Tällöin oli järjestetty pari piknikkiä, joissa oli varsin monipuolinen tarjoilupöytä sekä halukkaille urheiluaktiviteettia. Itse vierailin Detroitin lisäksi myös naapurimaassa, Kanadassa, koska paikallinen Windsorin kaupunki oli vain 70 kilometrin päässä Ann Arborista. Matkani tein bussilla, joita meni harvoin. Yleisesti ottaen paikallinen hintataso oli jonkin verran Suomea edullisempi.

Ann Arborissa on 110 000 asukasta, mutta kaupunki tuntui pienemmältä, koska asutus oli levinnyt omakotipainotteisuuden vuoksi laajalle alueelle. Amerikkalaiseen tapaan, yksityisautoihin perustuen, monet keskeiset palvelut olivat siirtyneet kaupungin reunamille moottoriteiden varsille. Onneksi Ann Arborissa toimii kuitenkin varsin sujuva bussiliikenne, joten myös autottomilla on mahdollisuus käydä eri puolilla kaupunkia. Yliopisto sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla aivan Ann Arborin keskustan tuntumassa. Yliopisto onkin kaupunkiin nähden hyvin iso ja ihmiset olivat selvästi ylpeitä siitä.

Lisätietoja

» ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Science
» Lisätietoja kursseista, hakemisesta ja avustuksista FSD:n sivuilla