Förvaltning

FSD leds av en direktör med stöd av en ledningsgrupp (vice direktör, modulernas närförmän och direktörsassistent).

Dataarkivets ledningsgrupp

Dataarkivets nationella delegation

Datarkivet har en nationell rådgivande delegation som stöder dess verksamhet och behandlar arkivets utvecklingslinjer.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivets nationell delegation
verksamhetsperiod 1.1.2024–31.12.2027

Medlemmar Suppleanter
Tammerfors universitet
prorektor
Tapio Visakorpi
(ordförande)
forskningschef
Noora Ellonen
Institutet för hälsa och välfärd
utvecklingschef
Marjut Vuorinen
forskningsprofessor
Pasi Moisio
Finlands Akademi
ledande vetenskapsrådgivare
Päivi Messo
vetenskapsrådgivare
Suvi Kansikas
Riksarkivet
enhetschef, forskning och innovation
Ilkka Jokipii
forskare, forskning och innovation
Lauri Leinonen
Statistikcentralen
överaktuarie, undersökningstjänster
Marko Ylitalo
specialplanerare, forskartjänster
Marianne Johnson
CSC — Tieteen tietotekniikan keskus
direktör
Kimmo Koivunen
utvecklingschef
Jessica Parland-von Essen
Nationalbiblioteket
servicechef
Johanna Lilja
utvecklingschef
Mikko Lappalainen
Helsingfors universitet
universitetslektor
Maria Valaste
äldre universitetslektor
Kimmo Vehkalahti
Östra Finlands universitet
universitetslektor
Antti Kouvo
forskningschef
Petri Kahila
Jyväskylä universitet
informatiker
Juuso Marttila
universitetslektor
Timo Anttila
Åbo universitet
universitetslektor
Tiina Lintunen
universitetslärare
Kati Renvall
Åbo Akademi
forskningschef vid Institutet för samhälsforskning
Lauri Rapeli
projektforskare vid Institutet för samhällsforskning
Isak Vento
Tammerfors universitets bibliotek
servicechef
Turkka Näppilä
specialsakkunning
Katja Fält
TREY - Studentkår i Tammerfors
student
Mikko Jaskari
student
Onni Härkönen
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
direktör
Helena Laaksonen