Förvaltning

FSD leds av en direktör med stöd av en ledningsgrupp (vice direktör, modulernas närförmän och direktörsassistent).

Dataarkivets ledningsgrupp

Dataarkivets nationella delegation

Datarkivet har en nationell rådgivande delegation som stöder dess verksamhet och behandlar arkivets utvecklingslinjer.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivets nationell delegation
verksamhetsperiod 15.11.2019–31.12.2023

Medlemmar Suppleanter
Tammerfors universitet
prorektor
Tapio Visakorpi
(ordförande)
universitetslektor
Noora Ellonen
Institutet för hälsa och välfärd
utvecklingschef
Marjut Vuorinen (vice ordförande)
forskningsprogramchef
Pasi Moisio
Finlands Akademi
specialforskare
Timo Kolu
ledande vetenskapsrådgivare
Aki Salo
Riksarkivet
utvecklingschef
Tomi Ahoranta
överinspektör
Maria Kallio
Statistikcentralen
utvecklingschef
Marianne Johnson
överaktuarie
Markku Nieminen
CSC — Tieteen tietotekniikan keskus
direktör
Hanna-Mari Puuska
utvecklingschef
Kimmo Koivunen
Nationalbiblioteket
servicechef
Johanna Lilja
biträdande biblioteksdirektör
Liisa Savolainen
Helsingfors universitet
prodekan
Hanna Wass
universitetslektor
Maria Valaste
Östra Finlands universitet
universitetslektor
Antti-Jussi Kouvo
forskningschef
Petri Kahila
Jyväskylä universitet
informatiker
Juuso Marttila
universitetslektor
Timo Anttila
Åbo universitet
universitetslektor
Milla Salin
universitetslärare
Rauli Mickelsson
Åbo Akademi
professor
Kimmo Grönlund
forskingschef
Lauri Rapeli
Tammerfors universitets bibliotek
chef, öppen vetenskap
Susanna Nykyri
specialsakkunning
Katja Fält
Studentkår i Tammerfors
student
Mirva Pekkola
student
Aatu Korhonen
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
direktör
Helena Laaksonen