Dataarkivets publikationsserie

Dataarkivet har lanserat en publikationsserie på finska (”Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja”) som fokuserar på dokumentation och arkivering av data samt analyser av data.

Konferens- och seminarpresentationer

Dataarkivet publicerar presentationer från sina egna evenemang på tapahtumat-sidan. Presentationer, postrar och dylikt från andra evenemang publiceras selektivt på Zenodo i Tietoarkiston julkaisuja ja seminaariesitelmiä-samfundet.

Programvaror med öppen källkod

Dataarkivet utvecklar programvaror för sina egna behov, till användning vid CESSDA-arkiven och till allmän användning i förhandling av forskningsdata eller dess metadata. Vi publicerar programvarornas källkod, dokumentation och licensinformation på TUNI GitLab eller GitHub.

Programvaror som publicerats av FSD

Menetelmäopetuksen tietovaranto-publikationer

Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV) är en webbaserad informationskälla för undervisning och studier i forskningsmetoder. Tjänsten underhålls av dataarkivet.

Menetelmäopetuksen tietovaranto-publikationer