Samarbetspartner

Dataarkivet samarbetar aktivt med sina nationella och internationella samarbetspartner. Dataarkivet är medlem i de viktigaste internationella organisationerna i branschen. På nationellt plan samarbetar Dataarkivet med ett flertal minnesorganisationer och -nätverk och är representerat även i många förvaltningsorgan.

CESSDA ERIC logo

CESSDA ERIC Consortium of European Social Science Data Archives

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) är en paraplyorganisation av europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv.

DDI The Data Documentation Initiative

Det DDI-formatet, som Dataarkivet använder i databeskrivningar, utvecklas av den internationella DDI-Alliansen. Dataarkivet har varit medlem av DDI-Alliansen sedan 2003.

DDI logo
CTS logo

CTS CoreTrustSeal

CoreTrustSeal (CTS) är en internationell certifiering som ges till organisationer som sparar digitala forskningsdata på ett trovärdigt sätt och som möjliggör återanvändning av digitala material.

CTS webbsidor (Öppnas i en ny flik)

IASSIST International Association for Social Science Information Services and Technology

IASSIST är en internationell förening för IT-experter vid organisationer som stöder samhällsvetenskaplig forskning.

IASSIST webbsidor (Öppnas i en ny flik)

IASSIST logo
ICPSR logo

ICPSR Inter-university Consortium for Political and Social Research

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) är världens största samhällsvetenskapliga dataarkiv.

FSD är ICPSRs medlem och de flera tusen datamaterial som finns i arkivet är tillgängliga utan avgift för finländska forskare och studerande.

Läs mer om ICPSRs tjänster

ISSP International Social Survey Programme

ISSP är ett världsomfattande kompatarativt undersökningsprogram.

ISSP webbsidor (Öppnas i en ny flik)

ISSP logo
EVS logo

EVS European Values Study

The European Values Systems Study Group samlar EVS-material i ett flertal västeuropeiska länder.

EVS webbsidor (Öppnas i en ny flik)

IFDO International Federation of Data Organizations

IFDO är en global federation som fokuseras till spridning och förvaring av samhällsvetenskapliga forskningsmaterial.

IFDO webbsidor (Öppnas i en ny flik)

IFDO logo