CESSDA:s tjänster

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa, som Dataarkivet i Finland är nationell serviceproducent för.

Via CESSDA:s datakatalog kan du ta del av utbudet i de europeiska dataarkiven.

CESSDA Data Catalogue

CESSDA erbjuder också utbildning i datahantering och arkivering.

CESSDA Training