FAQ - frågor och svar

Ämnesområden

Att ladda ner data

Det kostar ingenting. FSD:s bastjänster (leverans av data i digitalt format, informationsservice, arkivering av data) är gratis.

Nej, i Aila endast en studie kan laddas ner på en gång.

Identifiera och registrera dig som användare av Aila-tjänsten. Se också villkor för användning av data.

Se sektionen filformat.

Tyvärr översätter vi inte data till svenska men vi har några studier på svenska. Men även om de flesta kodböcker är på finska, finns frågeformuläret ofta också på svenska. Om det inte finns frågeformulär på svenska och du inte kan förstår finska, kan du be arkivet att översätta studien till engelska. Översättningen kostar ingenting men kan ta lite tid. Många studier har redan blivit översatta till engelska (se den engelska studiebeskrivningen om det redan finns en kodbok).

Vanligtvis får du ladda ner datamaterialet omedelbart. Om arkivet måste be om tillstånd av deponenten för distribuering av data eller om data översätts, kan det ta längre.

Arkivet distribuerar data för forskning, undervisning och studieändamål. Utländska forskare, lärare och studerande kan också beställa data.

Ja, det kan de. Data kan användas för pro gradu eller seminarieföredrag. Finländska grundexamensstuderande ska ha handledarens underskrift på beställningsblanketten. Utländska studerande behöver inte ha handledarens underskrift.

Tyvärr har vi inte resurser för denna service. Data levereras alltid med alla variabler och observationer.

Det betyder att studien har användningsförbud för tillfället. Ofta är orsaken att primärforskaren inte har publicerat sina resultat ännu. Vanligtvis innehåller studiebeskrivningen information om när användningsförbudet upphör och om det gäller hela studien eller bara några variabler.

Kodboken är ett PDF-dokument som innehåller studiebeskrivningen, variabelbeskrivningar, frekvensfördelningar av variabler, och frågeformulär (om det finns).

Att öppna filer

Det är bäst att spara filerna på din dators hårddisk (t.ex. i C- eller D-disken) innan du öppnar dem. Instruktioner för att öppna olika filtyper finns nedanför.

Du kan öppna en SPSS Portable fil genom att välja från rullgardinsmenyn File -> Open -> Data. Välj sedan i comboboxen 'Files of type' SPSS Portable (*.por) som filformat. Öppna filen i Utforskaren/Den här datorn genom att högerklicka på filnamnet, välj "Open/Öppna.." och sedan programmet med vilket du vill öppna filen (t.ex. SPSS Manager).

Zip-filer (*.zip) är komprimerade. Först spara hem zip-filen på din dator. Windows (My Computer/Utforskaren/Den här datorn) kan öppna och packa upp zip-filer. Du kan också använda separata program för uppackningen, t.ex. Winzip, 7-zip.

Blanketter och kodböcker i pdf-format öppnas normalt i ett webbläsarfönster eller ett programfönster utan problem. Ibland lyckas detta inte. Om dokumentet inte öppnas automatiskt i ditt webbläsarfönster högerklicka (om du använder musen i höger hand) blankettlänken/kodboklänken, välj "Spara mål som../Save target as..", spara filen och öppna den med Adobe Acrobat Reader.

Att söka data

De datamaterial som ingår i FSDs samlingar finns utförligt beskrivna i FSDs kataloger på finska och på engelska. För närvarande finns det bara några datamaterial arkiverat och beskrivit på svenska i FSD. Mer information om hur man söker på finska och på engelska.