Data

I Dataarkivet finns kvantitativa och kvalitativa digitala forskningsdata.

Serviceportalen Aila

Dataarkivets forskningsdata är tillgängliga för kunder utan kostnad i serviceportalen Aila.

I Aila ingår ca 1600 datamaterial varav över 1300 är kvantativa. Registrerade användare finns i nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor, totalt ungefär 3000 stycken. Ungefär tio procent av användarna är utländska.

De flesta datamaterial har vissa användningsvillkor och nedladdning kräver registrering. Det finns circa 90 forskningsdata i Aila som är helt öppna. Dessutom har Dataarkivet öppna data i Tietomilli-mielipidepuntari, MOTV och Pohtiva.

Ladda ner data i Aila

Serviceportalen Aila

Data efter tema

På våra temasidor presenteras nyinkomna data, dataserier och ytterligare information om arkiverade datamaterial inom olika teman.

Data efter tema på finska

Data efter tema på engelska

Internationella dataserier

Den här listan innehåller länkar till några anmärkningsvärda internationella komparativa undersökningar, forskningsprogram och datacenter. Beskrivningarna nedan finns på finska.