Data

I Dataarkivet finns kvantitativa och kvalitativa digitala forskningsdata.

Bläddra efter typ

I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets forskningsdata tillgängliga för registrerade kunder i enlighet med användningsvillkoren för de olika materialen.

I Aila kan du bläddra i studiebeskrivningar eller göra mångsidiga egna sökningar i olika material, och ladda ner materialet snabbt och behändigt. Aila finns på finska och engelska.

Serviceportalen Aila

Dataarkivets forskningsdata är tillgängliga för kunder utan kostnad i serviceportalen Aila.

I Aila ingår ca 1600 datamaterial varav över 1300 är kvantativa. Registrerade användare finns i nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor, totalt ungefär 3000 stycken. Ungefär tio procent av användarna är utländska.

De flesta datamaterial har vissa användningsvillkor och nedladdning kräver registrering. Det finns circa 90 forskningsdata i Aila som är helt öppna. Dessutom har Dataarkivet öppna data i Tietomilli-mielipidepuntari, MOTV och Pohtiva.

Ladda ner data i Aila

Serviceportalen Aila

Data efter tema

På våra temasidor presenteras nyinkomna data, dataserier och ytterligare information om arkiverade datamaterial inom olika teman.

Data efter tema på finska

Data efter tema på engelska

CESSDA:s datakatalog

CESSDA Data Catalog (CDC) är ett enda serviceställe för att söka och hitta europeiska samhällsvetenskapliga data. Den innehåller databeskrivningar av mer än 40 000 dataset från CESSDA:s tjänsteleverantörer. Dessa data kommer från över 20 europeiska länder.

För närvarande är cirka 75 % av studiebeskrivningarna tillgängliga på engelska och resten på lokala språk. Varje detaljerad databeskrivning har en länk till studieinformation på dataleverantörens webbplats. Denna information förklarar åtkomstvillkoren som gäller för data som samlas in i den studien. Alla databeskrivningar från FSD:s Aila har inkluderats till CDC.

CESSDA:s datakatalog (Öppnas i en ny flik)

Internationella dataserier

Den här listan innehåller länkar till några anmärkningsvärda internationella komparativa undersökningar, forskningsprogram och datacenter. Beskrivningarna nedan finns på finska.