LIS-datakeskus

Aineistoa hyvinvointi- ja tulonjakotutkimukseen

LIS on kansainvälinen datakeskus, joka sijaitsee Luxemburgissa. Datakeskus ylläpitää kahta aineistotietokantaa: Luxembourg Income Study Databasea ja Luxembourg Wealth Study Databasea. Niissä on harmonisoituja mikrotason aineistoja korkean ja keskimääräisen tulotason maista eri puolilta maailmaa. Nykyistä LIS-datakeskusta edelsi Luxembourg Income Study, jonka toiminta alkoi projektiluonteisesti vuonna 1983.

Luxembourg Income Study (LIS) -tietokanta sisältää kotitalous- ja yksilötason tietoja yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankituista tuloista, väestörakenteesta, työllisyydestä ja menoista. Tietokannassa on aineistoja Euroopan, Pohjois-Amerikan, Latinalaisen Amerikan, Afrikan, Aasian ja Australian mantereilta, yhteensä 49 maasta. 2010-luvulla mukaan on tullut useita keskituloisia maita. Tietokannan tiedot alkavat joidenkin mukana olevien maiden osalta jo vuodesta 1968. Aineistot on järjestetty noin viiden vuoden välein toistuviksi aalloiksi aineistojen alkuperäisen tutkimusajankohdan mukaan.

Luxembourg Wealth Study (LWS) -tietokanta sisältää kotitaloustason tietoja varallisuudesta ja veloista, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankituista tuloista, kotitalouden ominaisuuksista, työmarkkina-asemasta, menoista ja käyttäytymisestä. Tietokannassa on 14 maan aineistoja vuodesta 1994 alkaen. Mukana ovat: Australia, Itävalta, Kanada, Suomi, Saksa, Kreikka, Italia, Norja, Slovakia, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

Kaikki LIS-aineistoihin perustuvat tutkimukset on julkaistu LISin Working Papers -sarjassa.

Aineistojen saatavuus

LIS- ja LWS-datan käyttö on jäsenmaiden tutkijoille maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen. Opiskelijoille aineistojen käyttö on aina maksutonta kotimaasta riippumatta.

  • LISSYksi kutsuttu etäkäyttöjärjestelmä mahdollistaa molempien tietokantojen aineistojen analysoinnin yleisillä tilastomatemaattisilla ohjelmistoilla. LISSYä voi käyttää joko lähettämällä SPSS-, SAS- tai STATA-syntaksin sähköpostitse LISin antamaan osoitteeseen (ohjeita LISin verkkosivulla) tai JSI-käyttöliittymän kautta (ohjeita LISin verkkosivulla). LISSYn käyttäjien on rekisteröidyttävä.
  • Taulukointityökalu Web Tabulator mahdollistaa erilaisten kansainvälisesti vertailevien taulukoiden tekemisen ilman tilasto-ohjelmia. Web Tabia voi käyttää rekisteröitymättä.
  • LISin avainluvut (LIS Key Figures) sisältää maittaisia indikaattoreita, jotka on tuotettu LIS-tietokannasta. Epätasa-arvo ja köyhyys -indikaattorit kuvaavat tulonjaon tasaisuutta, suhteellista köyhyyttä, lapsiköyhyyttä ja tulotasoa kussakin maassa. Työllisyyden avainluvut sukupuolen mukaan kuvaavat miesten ja naisten taloudellista asemaa eri tavoin ja sukupuolten eriarvoisuutta köyhyyden ja työllisyyden suhteen. Avainlukuja voi käyttää rekisteröitymättä.

Vuonna 2017 Suomen LIS-jäsenmaksun maksavat puoliksi Kelan tutkimusosasto ja Turku Centre for Welfare Research (TCWR, TY). Tulevaisuuden rahoituksesta käydään neuvotteluja. Jäsenmaksu on tammikuusta 2017 alkaen 30 000 euroa vuodessa. Tietoarkisto vastasi Suomen LIS-jäsenmaksusta vuosina 2001-2016.