LIS-datakeskus

Aineistoa hyvinvointi- ja tulonjakotutkimukseen

LIS-datakeskus (Avautuu uuteen välilehteen) on kansainvälinen datakeskus, joka sijaitsee Luxemburgissa. Datakeskus ylläpitää Luxembourg Income Study Database ja Luxembourg Wealth Study Database -aineistotietokantoja. Molemmissa on harmonisoituja mikrotason aineistoja korkean ja keskimääräisen tulotason maista eri puolilta maailmaa. Nykyistä LIS-datakeskusta edelsi Luxembourg Income Study, jonka toiminta alkoi projektiluonteisesti vuonna 1983.

Luxembourg Income Study (Avautuu uuteen välilehteen) (LIS) -tietokanta sisältää kotitalous- ja yksilötason tietoja yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankituista tuloista, väestörakenteesta, työllisyydestä ja menoista. Tietokannassa on aineistoja Euroopan, Pohjois-Amerikan, Latinalaisen Amerikan, Afrikan, Aasian ja Australian mantereilta, yhteensä 54 maasta. 2010-luvulla mukaan on tullut useita keskituloisia maita. Tietokannan tiedot alkavat joidenkin mukana olevien maiden osalta jo vuodesta 1968. Aineistot on järjestetty noin viiden vuoden välein toistuviksi aalloiksi aineistojen alkuperäisen tutkimusajankohdan mukaan.

Luxembourg Wealth Study (Avautuu uuteen välilehteen) (LWS) -tietokanta sisältää kotitaloustason tietoja varallisuudesta ja veloista, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankituista tuloista, kotitalouden ominaisuuksista, työmarkkina-asemasta, menoista ja käyttäytymisestä. Tietokannassa on 19 maan aineistoja vuodesta 1994 alkaen. Mukana ovat: Australia, Chile, Espanja, Etelä-Afrikka, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kreikka, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

Kaikki LIS-aineistoihin perustuvat tutkimukset on julkaistu LISin Working Papers (Avautuu uuteen välilehteen) -sarjassa.

Aineistojen saatavuus

LIS- ja LWS-datan käyttö on jäsenmaiden tutkijoille maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen. Opiskelijoille aineistojen käyttö on aina maksutonta kotimaasta riippumatta.

  • LISSYksi kutsuttu etäkäyttöjärjestelmä mahdollistaa molempien tietokantojen aineistojen analysoinnin yleisillä tilastomatemaattisilla ohjelmistoilla. Palvelua käytetään LISSYn verkkopohjaisen käyttöliittymän (Avautuu uuteen välilehteen) kautta tai lähettämällä SPSS-, SAS- tai STATA-syntaksi sähköpostitse LISSYn osoitteeseen (Avautuu uuteen välilehteen) . LISSYn käyttäjien on rekisteröidyttävä.
  • DART (Avautuu uuteen välilehteen) on työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat visualisoida tulo- ja varallisuusindikaattoreita eri maiden ja ajanjaksojen suhteen sekä tarkastella niitä yksilöitä tai kotitalouksia kuvaavien piirteiden tasolla. DARTia voi käyttää rekisteröitymättä.
  • LIS Key Figures (Avautuu uuteen välilehteen) sisältää maittaisia avainlukuja, jotka on tuotettu LIS-tietokannasta. Epätasa-arvo ja köyhyys -indikaattorit kuvaavat tulonjaon tasaisuutta, suhteellista köyhyyttä, lapsiköyhyyttä ja tulotasoa kussakin maassa. Työllisyyden avainluvut sukupuolen mukaan kuvaavat miesten ja naisten taloudellista asemaa eri tavoin ja sukupuolten eriarvoisuutta köyhyyden ja työllisyyden suhteen. Avainlukuja voi käyttää rekisteröitymättä.

Tietoarkisto vastasi Suomen LIS-jäsenmaksusta vuosina 2001-2016. Vuonna 2017 Suomen LIS-jäsenmaksun maksoivat puoliksi Kelan tutkimusosasto ja Turku Center for Welfare Research (TCWR). Tulevaisuuden rahoituksesta käydään neuvotteluja. Jäsenmaksu oli tammikuusta 2017 30 000 euroa vuodessa.