Comparative Study of Electoral Systems (CSES)

Comparative Study of Electoral Systems (Avautuu uuteen välilehteen) (CSES) on vertaileva kansainvälinen vaalitutkimusohjelma. Se tarjoaa tietoa yli 50 maan kansalaisten osallistumisesta valtiollisiin vaaleihin. Vaalien jälkeen kerättyjen kyselyaineistojen lisäksi hanke kokoaa tietoja osallistujamaiden vaalijärjestelmistä, vaaleista, puolueista ja poliittisista kysymyksistä. CSES-aineisto mahdollistaa kansalaisten poliittisen osallistumisen muutosten analysoinnin.

Kerätyt aineistot

Ohjelmassa on kerätty tutkimusaineistoja vuosina 1996-2001, 2002-2006, 2006-2011, 2011-2016 ja 2016-2021.

Vaalitutkimusprojektia hallinnoivat saksalainen GESIS (Avautuu uuteen välilehteen) - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften ja yhdysvaltalainen Michiganin yliopiston Center for Political Studies (Avautuu uuteen välilehteen) (CPS). Kyselylomake ja kunkin keruukierroksen teemat sovitaan eri maiden tutkijoiden yhteistyönä.

Suomi liittyi CSES-tutkimusverkostoon vuonna 2002 professori Lauri Karvosen (Åbo Akademi) ja professori Heikki Paloheimon (Tampereen yliopisto) johdolla. Nykyisin hankkeesta vastaa Suomessa Kimmo Grönlund (Åbo Akademi). Suomessa CSES-aineistot kerätään osana eduskuntavaalitutkimuksia. CSES-hankkeen Suomen osuudet on kerätty Eduskuntavaalitutkimus 2003 (CSES Module 2), 2007 (CSES Module 3), 2011 (CSES Module 3), 2015 (CSES Module 4) ja 2019 (CSES Module 5) -aineistojen käyntikyselyinä. Niitä ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, opetusministeriö, oikeusministeriö ja Tietoarkisto.

Tietoarkisto on arkistoinut Suomen aineistot:

Haku aineistoista

Tietoa CSES-aineistoissa kartoitetuista aiheista, vastaajilta kysytyistä kysymyksistä ja aineistojen sisältämistä muuttujista voi hakea eri tavoin:

Aineistojen saatavuus

CSES-aineistot ovat saatavissa maksutta.

  • Suomen aineistot voi ladata Ailasta tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
  • Englanninkieliset, kansainväliset CSES-datatiedostot ja niihin liittyvää dokumentaatiota voi ladata suoraan omalle koneelleen GESISin aineistoluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen) . Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Etsi aineisto hakuikkunassa. Datan voi ladata kuvailusivun Data & Documents -valikon Datasets-kohdasta ja erikieliset eri maiden kyselylomakkeet Questionnaires-kohdasta. Sivulla on saatavilla myös muuta aineistoon liittyvää dokumentaatiota. Datapaketti sisältää esimerkiksi datan tekstitiedostona sekä syntaksit, joilla voi muokata SPSS- ja Stata-tiedostot. Kun klikkaat datapakettia, sinua pyydetään kirjautumaan. Klikkaamalla Login-nappia pääset rekisteröitymään käyttäjäksi (You don't have an account? Please go to the registration page).Tunnus ja salasana, joilla pääset lataamaan aineistoja lähetetään sähköpostiisi pian rekisteröitymisen jälkeen.