World Values Survey (WVS) ja European Values Study (EVS)

Vuonna 1981 Jan Kerkhofsin ja Ruud de Moorin johtama European Values Systems -tutkimusryhmä keräsi silloisissa EY-jäsenmaissa ja Espanjassa ensimmäisen European Values Study-kyselyaineiston. Aineisto kartoitti laajasti eurooppalaisten asenteita, arvomaailmaa ja elämäntilannetta. Projekti herätti runsasta kiinnostusta maailmalla, ja aineistonkeruu toistettiin 14 muussa maassa. World Values Survey eli WVS syntyi, kun eri maiden aineistot koottiin yhteen.

Kerätyt aineistot

EVS-aineistonkeruu on toteutettu viisi kertaa: 1981, 1990, 1999, 2008 ja 2017. Seuraavan kerran aineisto kerätään vuonna 2026. EVS-aineistosta vastaa Tilburgin yliopistossa päämajaansa pitävä European Values Study (Avautuu uuteen välilehteen) -ryhmä. Aineistoja on kerätty noin 50 maassa.

WVS-aineistoja on kerätty seitsemässä aallossa, joista ensimmäinen ajoittui vuosille 1981–1984 ja viimeisin vuosille 2017–2019. WVS-aineistojen suunnittelusta vastaa kansainvälinen World Values Survey (Avautuu uuteen välilehteen) -tutkijaryhmä yhdessä WVS-yhdistyksen ja sihteeristön kanssa. Aineistoja on kerätty noin 100 maassa.

Aineistojen keruuvuodet
WVS EVS Suomen aineisto
1981–1984 1981 1981
1990–1994 1990 1990
1995–1998 1996
1999–2004 1999–2000 2000
2005–2009 2005
2008 2009
2010–2014
2017–2019 2017 2017

Viimeisimmät Suomen aineistot on kerännyt Taloustutkimus Oy (Avautuu uuteen välilehteen) . Sitä ennen Suomen aineistot keräsi Suomen Gallup (Avautuu uuteen välilehteen) (Kantar TNS, entinen TNS Gallup). Keruuta ovat eri vuosina rahoittaneet Gallup, Kirkon tutkimuskeskus, Suomen Akatemia, Valtioneuvoston kanslia, Kansaneläkelaitos ja Tietoarkisto.

WVS/EVS-aineistot on kerätty pääosin käyntihaastatteluina, joskin keruutavassa on maittaisia ja vuosittaisia vaihteluita. Esimerkiksi Suomen vuosien 1990 ja 2009 aineistot on kerätty GallupKanavalla.

Tietoarkisto on arkistoinut seuraavat Suomessa kerätyt aineistot:

Haku aineistoista

Tietoa WVS- ja EVS-aineistoissa kartoitetuista aiheista, vastaajilta kysytyistä kysymyksistä ja aineistojen sisältämistä muuttujista voi hakea eri tavoin:

Aineistojen saatavuus

WVS-aineistot ovat saatavilla ei-kaupalliseen käyttöön ja EVS-aineistot tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Dataa voi ladata maksutta käyttöönsä eri tavoin:

  • Suomenkielisiä Suomen aineistoja voi ladata Ailasta tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun maksutta. Vuosien 1996, 2000, 2005, 2009 ja 2017 aineistoista on arkistoitu alkuperäiset suomenkieliset tiedostot.
  • WVS-datan kuuden aallon yhdistelmäaineiston (1981–2014), sarjan yksittäisten aaltojen aineistot, maittaiset aineistot sekä niihin liittyvän dokumentaation voi ladata osoitteesta www.worldvaluessurvey.org (Avautuu uuteen välilehteen) . Data on saatavilla useissa eri formaateissa (esimerkiksi SPSS, Stata ja R) Aineiston lataaminen on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Huom! Vanhimpien keruuaaltojen dokumentaatio on osin vajavaista. Esimerkiksi Suomen vuoden 1981 datan taustamuuttujatiedot ovat puutteelliset.
  • EVS-datan neljän aallon yhdistelmäaineisto (1981-2008) ja yksittäiset aineistot ovat saatavilla Saksan tietoarkiston GESISin aineistoluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen) . Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Datan saa esim. SPSS- tai Stata-tiedostona. Sarjaan liittyvää dokumentaatiota on myös hankkeen sivuilla: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ (Avautuu uuteen välilehteen) .
  • EVS:n (Avautuu uuteen välilehteen) ja WVS:n (Avautuu uuteen välilehteen) sivustoilla opastetaan, miten käyttäjät voivat itse yhdistää Integrated Values Surveys 1981-2014 -datatiedoston erillisistä pitkittäisaineistoista WVS 1981–2014 ja EVS 1981–2008. Sivustoilla on tietoa myös mm. sarjojen aineistonkeruista, tekijöistä, muuttujista, julkaisuista, käyttöehdoista ja viittaamisesta.