Kantar Forum Kanava -tutkimusjärjestelmä

Yleistä

Kantar Forum Kanava (ennen 2008 GallupKanava, 2008–2022 TNS Gallup Kanava) on Kantar TNS Oy:n tutkimusjärjestelmä, jolla on kerätty tutkimusaineistoja vakituiselta vastaajakunnalta vuodesta 1989 alkaen, aluksi kotiin asennettujen mikrotietokoneiden, vuosina 1999–2010 internet-päätelaitteiden avulla ja vuodesta 2011 alkaen internet-kyselyinä. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston arkistoimissa Kanava-aineistoissa on käytetty Kanavan valtakunnallista näytettä, jossa vastaajina oli 1000 taloutta vuosina 1993–1998 ja 1300 taloutta vuosina 1999–2010. Vuonna 2011 talouspaneeli muuttui henkilötason internetpaneeliksi, jonka viikoittaisiin tutkimuksiin vastaa noin 1000 panelistia.

Vastaaminen

Panelistit kutsutaan tutkimukseen henkilökohtaisella sähköpostiviestillä, joka sisältää tutkimuksen ohjeistuksen. Henkilöt voivat vastata tutkimusten kysymyksiin heille parhaiten sopivana aikana. Lisäksi tutkimusjärjestelmässä on ilmainen päivystyspuhelinnumero ja sähköpostiosoite, joihin vastaajat voivat ottaa yhteyttä.

Tutkimuksiin vastataan viikoittain perjantaista keskiviikkoon. Vastaaminen Kanavalla jakautuu varsin tasaisesti koko vastausajalle. Kantar Forum Kanavan yhteydenottojen jakautuminen eri päiville tyypillisesti:

Ajankohta%-jakauma
perjantai33
lauantai13
sunnuntai13
maanantai20 (1. muistutus)
tiistai8
keskiviikko14 (2. muistutus)

Näytteen ylläpito on jatkuvaa. Paneelista poistuneita vastaajia korvataan samanlaisen profiilin omaavilla panelisteilla. Vaihtuvuus vuoden aikana on noin 35 %.

Kun aineisto kerättiin mikrotietokone/Internet-päätelaitteilla, talouden jäsenet perehdytettiin laitteiden käyttöön niiden tuonnin ja asennuksen yhteydessä. Tutkimuslomakkeisiin vastaaminen ja laitteen käyttö tutkimusohjelmiston yhteydessä eivät vaatineet atk-laitteiden ja -tekniikan tuntemista. Lisäksi tutkimusjärjestelmässä oli jatkuva neuvonta- ja vikapäivystysnumero, johon tutkimustaloudet voivat soittaa vastausaikana. Vastausaika alkoi perjantaina klo 18:00 ja loppui tiistaina klo 10:00. Tutkimukset oli osoitettu omalla nimellään talouden eri jäsenille sen mukaan, ketä kohdejoukon vastaajia kulloinkin haluttiin haastatella. Kun mikrotietokone käynnistettiin kotitaloudessa se otti automaattisesti puhelimitse yhteyttä Gallupin keskustietokoneeseen ja uusi tutkimuslomake oli välittömästi vastattavissa. Kun kaikkiin taloudelle osoitettuihin haastatteluihin oli vastattu, viimeinen haastateltava otti yhteyttä keskustietokoneeseen ja vastaukset siirtyivät keskuskoneen muistissa olevaan tiedostoon.

Näyte ja sen muodostaminen

Kantar Forum Kanavan näyte edustaa Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otanta on toteutettu kolmivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte.