Afrobarometrit

Afrobarometrit (Afrobarometer) ovat tasaisin väliajoin toteutettavia, julkisin varoin rahoitettavia ja poliittisesti riippumattomia kyselytutkimuksia, jossa tarkastellaan Afrikan maissa asuvien henkilöiden sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia mielipiteitä.

Kyselyn ensimmäinen keräyskierros tehtiin vuosina 1999-2001, jolloin mukana oli 12 maata. Nykyään mukana on yli 30 alueen maata. Maakohtainen otos on maasta riippuen joko 1200 tai 2400 henkilöä.

Afrobarometrit kerätään käyntikyselyinä käyttäen paikallisia kieliä. Kysymykset käsittelevät mm. demokratiaa, hallintoa, makrotaloutta, toimeentuloa, sosiaalista pääomaa, konflikteja ja rikollisuutta, kansallista identiteettiä ja poliittista osallistumista.

Afrobarometrin kysymysrakenne on osittain samanlainen muiden kansainvälisten barometrien kanssa, joka mahdollistaa tietyissä rajoissa myös maanosien välisen vertailun.

Aineistojen saatavuus ja tilaaminen

Afrobarometrit ja niihin liittyvät koodikirjat ovat ladattavissa ilmaiseksi SPSS-tiedostoina Afrobarometrin verkkosivujen kautta (maakohteiset aineistot (Avautuu uuteen välilehteen) ). Eri maiden välinen vertailu ja datan visualisointi on mahdollista erityisen analysointityökalun avulla (Online Data Analysis tool (Avautuu uuteen välilehteen) )

Vaikka Afrobarometrit ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä, ovat ne luonnollisesti tekijänoikeussuojattuja ja asianmukaiset viittaukset lähteisiin vaaditaan (kts. käyttöehdot (Avautuu uuteen välilehteen) ).

Tietoarkisto ei välitä Afrobarometri-aineistoja, vaan ne on tilattava suoraan tuottajalta.