Latinobarometrit

Latinobarometrit (Latinobarómetro) ovat vuosittain kerättäviä kyselytutkimuksia, joissa kartoitetaan Latinalaisen Amerikan maissa asuvien henkilöiden asenteita, arvoja, yhteiskunnallista käyttäytymistä sekä sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Vuosittain kerättävä aineisto käsittää noin 20 000 haastattelua, jotka tehdään 18 eri maassa. Jokaisessa maassa maakohtainen otos on 1000-1200 henkilöä ja tutkimuksen piirissä asuu yhteensä noin 500 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäinen Latinobarometri kerättiin vuonna 1995 vain muutamassa alueen maassa, mutta seuraavana vuonna mukana oli jo 17 maata. Latinobarometri-kyselyitä koordinoi ja aineistoa jakelee Santiagossa Chilessä toimiva voittoa tavoittelematon järjestö Corporación Latinobarómetro.

Latinobarometrit noudattavat pitkälti Eurobarometreistä tuttua rakennetta, sisältäen kuitenkin myös yksittäisissä kysymyksissä havaittavia alueellisia ominaispiirteitä. Jokaisessa Latinobarometrissä on vuosittain vaihtuva pääteema, esimerkiksi korruptio, köyhyys, rikollisuus tai sosiaalinen pääoma. Tämän lisäksi tiettyjä kysymyksiä toistetaan vuosittain kaikissa kyselyissä. Toistuvia teemoja ovat esimerkiksi demokratia, rikollisuus, työllisyys, asuminen, köyhyys, ympäristö, luottamus instituutioihin, talous ja alueellinen integraatio.

Koska Latinobarometrien kysymysrakenne on monelta osin samanlainen muiden kansainvälisten barometrien kanssa, on myös maanosien välinen vertailu mahdollista.

Aineistojen saatavuus ja tilaaminen

Aineistot ovat ladattavissa maksutta (poislukien viimeisimpien 2 vuoden datat) Latinobarometron verkkosivujen kautta. Aineistot ovat saatavilla kolmessa eri formaatissa (SPSS, Stata tai SAS) ja espanjan lisäksi myös englanniksi.

Tietoarkisto ei välitä Latinobarometri -aineistoja, vaan ne on tilattava suoraan tuottajalta.