Aasiabarometrit

Aasiabarometrit ovat kyselytutkimuksia, joissa kartoitetaan Aasian maissa asuvien henkilöiden asenteita, arvoja, yhteiskunnallista käyttäytymistä sekä sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Aasiassa toimii kaksi erillistä barometrejä keräävää tahoa, AsiaBarometer ja Asian Barometer Survey.

Asian Barometer Survey kerättiin ensimmäisen kerran vuosina 2001-2003 ja se kattoi 8 itä-Aasian maata. Toinen keräyskierros toteutettiin vuosina 2005-2008, jolloin mukana oli 13 maata itä- ja etelä-Aasiasta. Maakohtainen otos on 800-3200 henkilöä, riippuen kunkin maan väkiluvusta. AsiaBarometer on kerännyt omia kyselyitään vuodesta 2003 alkaen. AsiaBarometerin toteuttamien kyselyiden maakohtainen otos vuodesta ja maasta riippuen 800-1000 henkilöä.

Aasiabarometrien kysymykset käsittelevät mm. demokratiaa, tiedotusvälineitä, elämänlaatua, identiteettiä, sosiaalista pääomaa, hallintoa, taloutta sekä poliittista osallistumista. Osa kysymyksistä vaihtelee vuosittain. Kyselyt on toteutettu käyntikyselyinä.

Koska Aasiabarometrien kysymysrakenne on osittain samanlainen muiden kansainvälisten barometrien kanssa, mahdollistaa se tietyissa rajoissa myös maanosien välisen vertailun.

Aineistojen saatavuus ja tilaaminen

Aasiabarometri-kyselyiden aineistot tilataan aineiston tuottajien verkkosivuilta. Aineistot luovutetaan SPSS-yhteensopivina tiedostoina ja kyselylomakkeet ovat saatavissa myös englannin kielellä.

Tietoarkisto ei välitä Aasiabarometri-aineistoja.