Eurobarometrit

Eurobarometrit (EB) ovat Euroopan komission rahoittamia käyntihaastattelututkimuksia, joissa kartoitetaan unionin väestön sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Tutkimukset koostuvat säännöllisesti toistettavista kysymyksistä ja kunakin ajankohtana tärkeäksi katsottujen aihealueiden kysymyksistä. Toistuvissa aiheissa kartoitetaan mielipiteitä Euroopan yhteisöstä/unionista, parlamentista sekä vastaajien omasta yhteiskunnasta ja sen demokratian toimivuudesta. Vaihtuvissa kysymyksissä on selvitetty muun muassa työllisyyteen ja työttömyyteen, sukupuolten välisiin rooleihin, ekologiaan ja energiapolitiikkaan, lasten ja nuorten asemaan, köyhyyteen, terveyteen, bioteknologiaan, alueelliseen kehitykseen, kulutustottumuksiin ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Kerätyt aineistot

Ensimmäinen eurobarometri kerättiin vuonna 1974, josta lähtien aineistonkeruu on toteutettu EU:n jäsenmaissa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Eurobarometreissä ovat olleet mukana vuodesta 1974 alkaen Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Italia, Alankomaat, Belgia, Tanska, Irlanti ja Luxemburg. Mukaan ovat tulleet Kreikka 1980, Portugali ja Espanja 1985, entisen Saksan demokraattisen tasavallan alue 1990, Ruotsi ja Itävalta 1994, Suomi 1995, Kypros, Puola, Slovenia, Tshekki, Unkari, Viro, Latvia, Liettua, Malta ja Slovakia 2004, Romania ja Bulgaria 2007 sekä Kroatia 2013. Suomessa eurobarometrit on kerätty kokonaisuudessaan vuodesta 1995 alkaen (EB 43), mutta EU-aiheisten kysymysten osalta Suomi oli mukana jo vuonna 1993 (EB 39). Suomen aineistot on kerännyt Suomen Gallup (Avautuu uuteen välilehteen) (Kantar TNS, entinen TNS Gallup).

Eurobarometrien arkistoinnista ja saattamisesta tiedeyhteisön käyttöön vastaa Saksan data-arkisto GESIS (aik. ZA), jonka The European Commission's Eurobarometer -sivusto (Avautuu uuteen välilehteen) sisältää runsaasti tietoa kerätyistä aineistoista:

Komissio on kerännyt vertailukelpoista aineistoa myös EU:n ulkopuolisista maista. Keski- ja Itä-Euroopan eurobarometri (CEEB) (Avautuu uuteen välilehteen) kerättiin yhteensä kahdeksan kertaa vuosina 1990-1997 ja Ehdokasmaiden eurobarometri (CCEB) (Avautuu uuteen välilehteen) 11 kertaa vuosina 2001-2004. Perusbarometrien täydennykseksi on kerätty myös suppeahkoja puhelinhaastatteluja eli Flash Eurobarometrejä.

Haku aineistoista

Tietoa eurobarometreissä kartoitetuista aiheista, vastaajilta kysytyistä kysymyksistä ja aineistojen sisältämistä muuttujista voi hakea eri tavoin:

Aineistojen saatavuus

Eurobarometrit ovat saatavissa maksutta.

  • Englanninkieliset aineistot voi ladata suoraan omalle koneelleen GESISin aineistoluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen) . Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Etsi aineisto hakuikkunassa. Datan voi ladata kuvailusivun Data & Documents -valikon Datasets-kohdasta (formaatit: SPSS/STATA) ja erikieliset eri maiden kyselylomakkeet Questionnaires-kohdasta. Sivulla on saatavilla myös muuta aineistoon liittyvää dokumentaatiota. Kun klikkaat toivomaasi dataformaattia, sinua pyydetään kirjautumaan. Klikkaamalla Login-nappia pääset rekisteröitymään käyttäjäksi (You don't have an account? Please go to the registration page). Tunnus ja salasana, joilla pääset lataamaan aineistoja lähetetään sähköpostiisi pian rekisteröitymisen jälkeen.
  • Suomen eri yliopistojen tutkijat ja opiskelijat voivat ladata ICPSR:n arkistoimat datat suoraan ICPSR:n sivuilta. Lisätietoja ICPSR:n palveluista.

Aineistot tulevat tiedeyhteisön käyttöön yleensä alle vuodessa aineistonkeruun jälkeen, joskin osa muuttujista saattaa aluksi olla embargossa eli käyttökiellossa. Embargo voi kestää korkeintaan kaksi vuotta. Ajantasaisin tieto eurobarometrien saatavuudesta ja tuoreimmista versioista on GESISin Eurobarometri-sivuilla (Avautuu uuteen välilehteen) .