Flash Eurobarometrit

Flash Eurobarometrit ovat suppeahkoja kyselytutkimuksia, jotka täydentävät vakiomuotoisia laajoja eurobarometrejä. Tutkimukset toteuttaa EU:n Public Opinion -yksikkö komission tai EU:n muiden elinten toimeksiannosta. Kyselyjen teemoina ovat olleet muun muassa yrittäjyys, EU:n laajeneminen, maatalouspolitiikka, EU:n kansalaisoikeudet, kuluttajatietous, Euroopan parlamentin vaalit, tietoyhteiskunta ja Internet.

Kerätyt aineistot

Flash-kyselyitä alettiin tehdä ajankohtaisista teemoista Euroopan komission aloitteesta 1980-luvun lopulla. Aineistot kerätään yleensä puhelinkyselyinä Euroopan unionin jäsenmaiden 15 vuotta täyttänyttä väestöä edustavalta otokselta. Normaali otoskoko kussakin maassa on 500-1000 henkilöä. Suomen aineistot kerää Suomen Gallup (Avautuu uuteen välilehteen) (Kantar TNS, entinen TNS Gallup).

Flash Eurobarometrien arkistoinnista ja saattamisesta tiedeyhteisön käyttöön vastaa Saksan data-arkisto GESIS, jonka Flash Eurobarometer -sivusto (Avautuu uuteen välilehteen) sisältää listan kaikista kerätyistä aineistoista, peruskuvailutiedot, englanninkielisen kyselylomakkeen, teknisen dokumentaation ja tiedot kunkin aineiston saatavuudesta.

Haku aineistoista

Tietoa kartoitetuista aiheista ja vastaajilta kysytyistä kysymyksistä voi hakea eri tavoin:

Aineistojen saatavuus

Flash Eurobarometrit ovat saatavissa maksutta. Aineistot tulevat tiedeyhteisön käyttöön yleensä noin vuodessa aineistonkeruun jälkeen.

Englanninkieliset aineistot voi ladata suoraan omalle koneelleen GESISin aineistoluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen) . Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen ja ilmoituksen käyttötarkoituksesta. Etsi aineisto hakuikkunassa. Datan voi ladata kuvailusivun Data & Documents -valikon Datasets-kohdasta (formaatit: SPSS/STATA) ja erikieliset eri maiden kyselylomakkeet Questionnaires-kohdasta. Sivulla on saatavilla myös muuta aineistoon liittyvää dokumentaatiota. Kun klikkaat toivomaasi dataformaattia, sinua pyydetään kirjautumaan. Klikkaamalla Login-nappia pääset rekisteröitymään käyttäjäksi (You don't have an account? Please go to the registration page). Tunnus ja salasana, joilla pääset lataamaan aineistoja lähetetään sähköpostiisi pian rekisteröitymisen jälkeen.