Arabibarometrit

Arabibarometrit (Arab Democracy Barometer) ovat kyselytutkimuksia, joissa kartoitetaan arabimaissa asuvien henkilöiden asenteita, arvoja, yhteiskunnallista käyttäytymistä sekä sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Kyselyä kerää yhteistyössä kaksi eri tahoa, Arab Barometer (AB) ja Arab Reform Initiative (ARI).

Ensimmäinen ARI:n ja AB:n yhdessä toteuttama kyselykierros aloitettiin syksyllä 2010 ja siinä on mukana 10 arabimaata: Jordania, Palestiina, Libanon, Egypti, Algeria, Morokko, Jemen, Bahrain, Kuwait ja Irak. Tätä ennen molemmat tahot olivat keränneet vuodesta 2006 alkaen itsenäisesti omia erillisiä barometrejä. Vuonna 2011 AB aloitti yhteistyön Afrobarometrin (Avautuu uuteen välilehteen) kanssa kyselyn keräämiseksi Pohjois-Afrikan arabimaissa

Arabibarometrin kysymykset käsittelevät mm. demokratiaa, vapautta, globalisaatiota, hallintoa, uskontoa, turvallisuutta, taloudellista tilannetta sekä sosiaalista, uskonnollista ja poliittista identiteettiä. Kyselyt toteutetaan käyntikyselyinä.

Arabibarometrin kysymysrakenne on osittain samanlainen muiden kansainvälisten barometrien kanssa, joka mahdollistaa tietyissä rajoissa myös maanosien välisen vertailun.

Aineistojen saatavuus ja tilaaminen

Aineistot Arab Barometerin (AB) keräämistä Arabibarometri-kyselyistä on ladattavissa SPSS -yhteensopivina tiedostoina suoraan internetistä. Arab Reform Initiativen (ARI) keräämää aineistoa voi tiedustella suoraan ARI-verkostolta.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ei välitä Arabibarometri -aineistoja, vaan ne on tilattava suoraan tuottajalta.