Suomen Akatemia myönsi Tietoarkistolle rahoituksen eurooppalaisten tutkijapalveluiden kehittämiseen CESSDAn palveluntuottajana

Tietoarkisto on saanut Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta reilun 1,7 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa: Uudet eurooppalaiset tutkijapalvelut. Akatemia myönsi rahoituksen ajalle 1.1.2017–31.12.2021.

CESSDA on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkimusdatapalveluita yhteiskuntatieteilijöille. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja. CESSDAn kansalliset palveluntuottajat tarjoavat palveluita vuosittain yli 30 000 eurooppalaiselle tutkijalle ja opiskelijalle. Aineistoja palveluntuottajat välittävät jatkokäyttöön vuosittain yli 70 000, ja niiden tietovarannoissa on yhteensä yli 25 000 aineistoa.

Vuoden 2016 ESFRI-tiekartalla CESSDA määriteltiin yhdeksi tiekartan maamerkeistä. Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 hyväksyttyyn esitykseen.

Hankkeen aikana Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tarkoituksena on vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.