DASISH luo ihmistieteiden aineistopalveluille yhteisiä rakenteita

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH (Avautuu uuteen välilehteen) , etsii ratkaisuja ihmistieteiden infrastruktuureita rakentavien ESFRI-projektien yhteisiin ongelmiin. Kolmivuotinen DASISH-hanke käynnistyi tammikuussa 2012. Projektin tarkoitus on etsiä yhteisiä ratkaisuja ihmistieteiden viidelle eurooppalaiselle infrastruktuurille, ERICille, jotka ovat rakennusvaiheessa. Tavoitteena on saada aikaan palveluja, jotka tarjoavat tutkijoille mahdollisuuksia myös monitieteisten tutkimusasetelmien toteuttamiseen. Mukana projektissa on 18 organisaatiota, jotka osallistuvat ihmistieteiden ERICien rakentamiseen. Tulevat tai olemassa olevat ERICit ovat CESSDA-ERIC (Avautuu uuteen välilehteen) , CLARIN (Avautuu uuteen välilehteen) , DARIAH (Avautuu uuteen välilehteen) , ESS (Avautuu uuteen välilehteen) ja SHARE (Avautuu uuteen välilehteen) .

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on mukana DASISH-hankkeen viidessä työkokonaisuudessa, jotka käsittelevät järjestelmän arkkitehtuuria ja laadun arviointia; työkalujen kehittämistä monikansallisten kyselytutkimusten hallinnointiin; datan arkistointia sekä lainsäädäntöä ja eettisiä kysymyksiä. Tietoarkisto osallistuu myös hankkeen tuloksista tiedottamiseen.

Mukana on 19 organisaatiota, eurooppalaisia data-arkistoja, yliopistoja ja säätiöitä. Projektia johtaa Göteborgin yliopistossa toimiva Ruotsin kansallinen datapalvelu, Svensk nationell datatjänst (SND).

Hankkeen rahoitus on myönnetty Euroopan unionin seitsemännen puiteohjelman (Avautuu uuteen välilehteen) THEME [INFRA-2011-2.3.1] [Implementation of common solutions for a cluster of ESFRI infrastructures in the field of "Social Science and Humanities".] suunnatusta hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2012–31.12.2014.

Yhteyshenkilö Suomen yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on kielenkääntäjä Taina Jääskeläinen.

Lisätietoa