Tietoarkiston asema kansallisena tutkimusinfrastruktuurina vahvistuu Suomen Akatemian tuella

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto vahvistaa rooliaan eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana, laajentaa palveluitaan terveystieteisiin ja humanistisille tieteenaloille ja kehittää tarjoamiaan tutkimusaineistojen hallinnan tietopalveluita.

Suomen Akatemia myönsi tietoarkistolle kolmivuotisen hankerahoituksen tutkimusinfrastruktuureille suunnatusta FIRI2014-hausta. Uuden hankkeen nimi on CESSDAn kansallisen palveluntuottajan varustaminen ja laajentaminen.

CESSDAn toiminta perustuu eurooppalaisten kansallisten palveluntuottajien tiivistyvään yhteistyöhön, jota Norjassa sijaitseva keskustoimisto koordinoi. Tietoarkisto on mukana uuden CESSDAn yhteistyössä aktiivisesti, tiedottaa uudistuvista palveluista suomalaiselle tiedeyhteisölle ja osallistuu myös CESSDAn kansainväliseen viestintään. CESSDAn vaatimusten mukaisen palvelutason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tietoarkisto kehittää ohjelmistojaan, tietokantojaan ja käytäntöjään jatkuvasti.

Tietoarkisto on jo palkannut kaksi tieteenala-asiantuntijaa valmistelemaan laajenemista terveystieteisiin ja humanistisille tieteenaloille. Uudessa FIRI-hankkeessa tavoitteena on näille tieteenaloille suunnattujen palvelujen toteuttaminen ja vakiinnuttaminen.

Lisäksi tietoarkiston tavoitteena on kehittää aineistonhallinnan suunnitelmien toteutumisen seurantaa, missä pyritään yhteistyöhön tutkimusrahoittajien ja muiden infrastruktuuripalveluiden kanssa. Palvelujen tieteenalalaajenemisen vuoksi tarjolla olevat aineistonhallinnan materiaalit kaipaavat täydennystä. Verkossa julkaistusta käsikirjasta tuotetaan myös painettu versio.

Akatemian uusin rahoitus on neljäs tutkimusinfrastruktuureille suunnattu FIRI-hankeraha, jonka tietoarkisto on saanut. Aiemmilla rahoituksilla tietoarkisto on muun muassa rakentanut palveluportaali Ailan ja hankkinut metadatatietokannan. Kumpikin uudistus vaikuttaa tietoarkiston työkäytäntöihin ja on muuttanut sisäisen toiminnan työvälineenä vuosia palvelleen tietokannan käyttöä. FIRI2014-hankkeessa tietoarkiston sisäinen tietokanta korvataan uudella ajanmukaisella tietokannalla.

Lisätietoa: