Akatemialta rahoitusta tietoarkiston palvelujen kehittämiseen

Suomen Akatemia on myöntänyt Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle 900 000 euron FIRI-rahoituksen kaudelle 1.1.2014–31.12.2015. Samalla se valitsi tietoarkiston päivitetylle Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Uusi hanke täydentää aiemmin rahoitusta saaneita Tietoarkisto 2015 -hanketta ja VERIC-hanketta.

Rahoitus on tarkoitettu toimintojen vahvistamiseen niin, että tietoarkisto voi toimia täysipainoisesti eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion CESSDAn kansallisena palveluntuottajana ja vahvistaa myös valtakunnallista tehtäväänsä ja kehittää palveluitaan. CESSDAn kansalliset palvelutuottajat ovat jo aloittaneet yhteistyön infrastruktuurin rakentamiseksi.

Päivitetty Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014 julkaistaan maaliskuussa 2014. Suomen ensimmäinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on vuodelta 2009.

Lisätietoa: