Dataarkivet minskar sin användning av tidigare Twitter

Huvudfokus för Dataarkivets kommunikation i sociala medier kommer att ligga på andra kanaler än X (tidigare Twitter). Vi kommer att stanna på X tills vidare, men vi kommer främst att använda det för att följa relevanta diskussioner och för att dela nyheter om våra evenemang eller nyckeltjänster.

Vårt kommunikationsteam har under året följt utvecklingen av X och ser att kanalen inte längre tjänar våra behov som den gjorde tidigare. Särskilt har minskningen av funktioner tillgängliga för oregistrerade användare, polariseringen av konversationen, ökningen av falska nyheter och osäkerheten om tjänstens utvecklingsriktning påverkat beslutet.

I framtiden kommer vi att fokusera mer på andra sociala medier, särskilt LinkedIn och Facebook. Våra nyhetsmeddelanden och evenemang publiceras alltid på vår egen hemsida, varifrån vi delar dem till sociala medier. På detta vis säkerställer vi att aktuell information är tillgänglig även för de som inte använder sociala medier.