FSD tilldelar nu DOI till studier

FSD har börjat tilldela DOI som beständiga identifierare för studier i sin datakatalog. Alla arkiverade datamängder har nu fått en DOI och kan refereras med den eller den tidigare utfärdade URN-identifieraren.

DOI identifierar studien som en helhet snarare än en specifik version av studien. DOI tilldelas antingen vid den första publiceringen eller när datasetet läggs till i listan över kommande studier i Aila.

DOI-identifieraren för en specifik publicerad studie finns på studiebeskrivningssidan i Aila. Identifieraren är också inkluderad i de maskinläsbara DDI-metadatabeskrivningarna. Vi fortsätter att tilldela URN-identifierare, och alla befintliga URN-identifierare kommer att fortsätta att lösas som tidigare.

DOI-identifierare tilldelas från DataCite via Tammerfors universitetsbiblioteks medlemskap. De registreras i handle-systemet och löses på vanligt sätt. Till exempel DOI för studien FSD1000 är 10.60686/t-fsd1000 och det kan lösas i https://doi.org/10.60686/t-fsd1000 (Öppnas i en ny flik) .