Förnyad och förenklad avtalspraxis for dataarkivering

Dataarkivet har förnyat sin avtalspraxis för dataöverföring och arkivering. Det tidigare separata avtalet om behandling av personaluppgifter används inte längre. I stället kommer arkiveringsavtalet att ingås redan innan datamaterialet överförs till Dataarkivet.

De detaljerade villkor som krävs enligt dataskyddsförordningen har tagits in som bilaga till det nya arkiveringsavtalet. Bedömningen av arkiveringsförutsättningar, tidigare en del av behandlingsavtalet, har också inkluderats i arkiveringsavtalet.

Allt datamaterial som ska arkiveras innehåller inte nödvändigtvis personuppgifter. En enhetlig avtalspraxis stärker dock dataskyddet och datasäkerheten vid behandlingen av forskningsdeltagarnas uppgifter. Samtidigt säkerställer det nya avtalet ansvarsfull behandling av personuppgifter, laglig överföring av materialet till Dataarkivet och avtalsparternas ansvarsskyldighet enligt dataskyddsförordningen (bevis på att dataskyddslagstiftningen följs).

Det nya avtalet ändrar inte de grundläggande villkoren för vidare användning av datamaterialet. Den nya arkiveringsavtalsblanketten är tydligare än den tidigare versionen och dess tillgänglighet är betydligt bättre.