Dataarkivet förnyar sitt informationshanteringssystem – ett kort uppehåll i publiceringen av data i november

Dataarkivets interna informationshanteringssystem kommer att förnyas under hösten. Vårt nya system, utvecklat internt, är skapat för att möta de specifika kraven för långtidsförvaring och hantering av forskningsdata. Detta kommer att höja kvaliteten på databehandling, förenkla hanteringen av kundinformation och skapa effektiva dataflöden mellan olika system vid arkivet. Reformen har förberetts och den nya mjukvaran testad under en längre tid. Snart närmar vi oss implementeringsfasen.

Det gamla systemet kommer att stängas av och all information överföras till det nya systemet under november månad. Det innebär att det blir ett tillfälligt uppehåll på cirka en månad då inga nya data publiceras i Aila. Sökning och nedladdning av data från Aila kommer att vara tillgängligt under hela perioden. Mottagandet och behandlingen av datamaterial och våra informationstjänster kommer att fortsätta som vanligt under avbrottet.