CESSDA:s datakatalog kan nu sökas på nyckelord

En ny version av CESSDA:s datakatalog (CDC) har publicerats. Den viktigaste förbättringen är möjligheten att filtrera sökresultat baserat på nyckelord. Dessutom har användarupplevelsen förbättrats.

Under uppdateringen genomfördes olika ändringar i användargränssnittet. Den mest betydande förbättringen för användarna är införandet av en ny funktion som möjliggör snabb filtrering av sökresultat baserat på nyckelord. Samtidigt har ämnesklassificeringar och nyckelord gjorts mer framträdande på datamaterialets beskrivningssidor. Övriga förbättringar fokuserar på användarupplevelsen och gör det enklare att lämna feedback.

Vissa tillgänglighetsförbättringar har implementerats och en tillgänglighetsförklaring har publicerats för datakatalogen.

FSD:s metadatabeskrivningar är också tillgängliga via CESSDA Data Catalogue. CDC ger tillgång till alla databeskrivningar av CESSDA-arkiven. Servicen gör det lättare för forskare och studerande att hitta datamaterial i europeiska arkiv med en enda sökning. Själva datamaterialet behöver fortfarande laddas ner från varje arkiv separat. Katalogen innehåller totalt nästan 38 000 datasetter, som kommer från 17 olika samhällsvetenskapsorienterade dataarkiv.

CESSDA Data Catalogue sökgränssnittet, skärminspelning.
Det nya nyckelordfiltret finns på vänstra sidan av sökgränssnittet.