Tasa-arvon tietopalvelun käynnistyshanke

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen käynnistää valtakunnallinen tasa-arvon tietopalvelu. Tietopalvelu tarjoaa tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, naisista, miehistä, sukupuolijärjestelmästä ja muista tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä. Se toimii myös valtakunnallisena sukupuolten tasa-arvoa koskevan tiedon hallinnan keskuksena.

Tasa-arvon tietopalvelun tehtäviä ovat muun muassa alan tutkimuksen ja hankkeiden seuraamien ja yhteyksien luominen eri tahoihin, tiedon kokoaminen ja muokkaaminen ja tietopalvelun tarjoaminen laajalle käyttäjäkunnalle.

Yksivuotisen käynnistyshankkeen päätehtävänä on rakentaa tietopalvelulle verkkoportaali. Sen pohjana käytetään joulukuussa 2004 Kristiina-instituutissa toimintansa aloittanutta valtakunnallista naistutkimus- ja tasa-arvoportaali Minnaa. Hankkeessa kehitetään Minnan sisältöjä ja elementtejä vastaamaan tasa-arvon tietopalvelulle määriteltyjä tehtäviä ja nykyisiä tietoteknisiä mahdollisuuksia. Uusi portaali avautuu vuoden 2009 lopussa. Hankesuunnitelma sisältää tarkempaa tietoa hankkeen tavoitteista.

Tietopalvelu suunnitellaan palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa: valtion, alue- ja paikallisviranomaisia, tutkijoita, toimittajia, poliitikkoja, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja kansalaisia.

Tietopalveluun on rekrytoitu kaksi työntekijää, VTT Sari Pikkala tietopalvelupäälliköksi (1.8.2009 alkaen) ja TM Annukka Jamisto tietopalveluasiantuntijaksi.

Tietopalvelu käynnistyy nimellä Tasa-arvotiedon keskus Minna.

Yhteystiedot:

  • Sari Pikkala, tietopalvelupäällikkö
  • Annukka Jamisto, tietopalveluasiantuntija