FSD Bulletin

Numero 27 (2/2009)
18.8.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Yläkoululaisten mielipide koulun vessoista

Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto: Koulun wc-tilat ovat hyvät

Koulun wc-tilat ovat hyvät -kuvio

Koulun hyvinvointiprofiili 2004–2005 : yläluokat 7–9 -aineisto (FSD2335) on saatavana tietoarkistosta. Tutkimuksessa tarkastellaan yläkouluikäisten oppilaiden sekä koko koulun hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia sekä oppilaitoksen olosuhteita. Koulun hyvinvointiprofiili perustuu Anne Konun väitöskirjatutkimuksessaan kehittelemään koulun hyvinvointimalliin. Aineisto kerätään internet-kyselynä Opetushallituksen verkkosivuilla.