FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lisää mahdollisuuksia maiden välisiin vertailuihin

Helena Laaksonen

Yksi tietoarkistotoiminnan lähtökohdista on vertailevan tutkimuksen mahdollisuuksien parantaminen. Meidänkin aineistovarannossamme on monenlaisia aineksia pitkittäisvertailuun. Vertailun mahdollistavat Suomessa kerätyt kyselyt sekä ilmiöistä ja asenteista eri maissa kootut kansainväliset aineistot.

Viime vuosina kansainvälisten aineistojen saatavuus on helpottunut entisestään uudenlaisten verkkopalvelujen ansiosta. Yksinkertaisia analyysejä pystyy tekemään joidenkin eurooppalaisten tietoarkistojen verkkosivuilla ja dataa voi ladata omalle koneelleen tilasto-ohjelmilla analysoitavaksi.

Saksan tietoarkiston ZACAT-palvelussa on jo suuri osa Eurobarometreistä, International Social Survey Programme (ISSP) -aineistoista ja European Values Studyn (EVS:n) kolme aaltoa. European Social Survey (ESS) -hankkeen aineistot ovat alusta lähtien olleet Norjan data-arkiston ylläpitämässä verkkopalvelussa.

Uusin Suomeen rantautunut palvelu on pohjoisamerikkalainen ICPSR Direct, joka otettiin kokeilukäyttöön Tampereen yliopistossa viime vuoden lopulla. Palvelu laajenee tänä vuonna muihinkin Suomen yliopistoihin.

Tietoarkiston maksamat Suomen osuudet kansainvälisistä palveluista tuovat suomalaisten käyttäjien ulottuville maksutta tuhansia tutkimusaineistoja. ICPSR:n, ISSP:n ja EVS:n lisäksi kannattaa muistaa Luxemburg Income Study -aineistot.

Vertailevan tutkimuksen mahdollisuudet ovat data-arkistojen yhteistyön ansioista siis laajemmat kuin koskaan ennen. Kaikkea ei vielä kuitenkaan saa verkosta. Odotellessa aineistoja voi tilata tietoarkistosta, tuttuun tapaan.