FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PääkirjoitusPÄÄKIRJOITUS

» Lisää mahdollisuuksia maiden välisiin vertailuihin

ArtikkelitARTIKKELIT

» Tietoarkisto tehosti tiedotustaan ja paransi näkyvyyttään
» Tuokiokuvia kansainvälisestä yhteistyöstä
» Nuorisobarometrit tarjoavat tuoretta tietoa nuorten asenteista
» Lapsesta aikuiseksi -aineistot ja jatkokäyttö
» Menetelmäopetuksen tietovaranto on suosittu palvelu
» Dataruutu: Yksilötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

LyhyestiLYHYESTI

» Opiskelijaesite tärkeälle asiakasryhmälle
» Tampereen yliopistossa koekäytössä ICPSR Direct -palvelu
» Teemasivuja tietotekniikasta, hallinnosta ja median käytöstä
» Hae ICPSR:n kesäkurssille