FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Menetelmäopetuksen tietovaranto on suosittu palvelu

Hannele Keckman-Koivuniemi

Lokitietojen ja käyttöilmoitusten perusteella KvantiMOTVia hyödynsi viime vuonna menetelmäkursseilla vajaa tuhat opiskelijaa yli kymmeneltä tieteenalalta. Samaan aikaan itseopiskelukäyttö lisääntyi. Myös KvaliMOTVin käyttö laajeni viime vuonna. Menetelmäopetuksen tietovarannon sivut ovatkin tietoarkiston käytetyimpiä. Vuonna 2007 niihin kohdistui viikoittain noin 8000 sivupyyntöä

Menetelmäopetuksen tietovaranto on kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien tietolähde. KvantiMOTV sisältää analyysimenetelmien ja SPSS-ohjelman oppaat, tehtäviä sekä vapaasti ladattavia harjoitusaineistoja. KvaliMOTV kattaa keskeiset tutkimuksen elementit ja vaiheet, analyysiesimerkkejä ja esimerkkiaineiston. Opettajan henkilökohtainen panos ja läsnäolo ovat olennainen osa metodiopetusta, itseopiskelun apuna ja metodiopetuksen tukena varanto on omimmillaan.

Mitä uutta?

KvantiMOTViin on lisätty pääosin Sami Borgin kirjoittama Sosiaalitutkimuksen sosiodemografiset taustamuuttujat -osio. Näillä taustamuuttujilla kuvataan tutkimuksen havaintoyksikköjen, henkilöiden tai kotitalouksien, ominaisuuksia. Borgin mukaan kirjoittamisen lähtökohtana on ollut aineistonkeruutilanne, jossa tutkija tai opiskelija on keräämässä kyselyä, jonka vastaajat täyttävät omatoimisesti. Osiossa esitellään taustamuuttujia ja kerrotaan esimerkkejä taustakysymysten käytöstä lomakkeissa. Kysymysesimerkit ovat yleensä peräisin tietoarkiston aineistoista. Lisäksi jaetaan linkkejä, lähinnä Tilastokeskuksen, luokitusstandardeihin sekä väestö- ja rakennetietoihin.

Tietoarkisto uudistaa parhaillaan tietovarannon SPSS-opasta vastaamaan ohjelmaversiota 15. Lisäksi hakukonetta ja KvaliMOTVin lukemistoa on päivitetty. Kevään aikana uudistuu koko sivuston ulkoasu.