FSD Bulletin

Numero 23 (1/2008)
6.3.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lapsesta aikuiseksi -aineistot ja jatkokäyttö

Vaiheittain lapsuudesta keski-ikään

Hannele Keckman-Koivuniemi

Lea Pulkkisen johtamassa Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksessa on seurattu samoja, Jyväskylässä koulutiensä aloittaneita henkilöitä 8-, 14-, 20-, 27-, 33-, 36- ja 42-vuotiaina. Tutkimushenkilöt, yhteensä nelisen sataa tyttöä ja poikaa, ovat syntyneet vuonna 1959.

Aineistot on kerätty opettaja-, toveri- ja itsearviointien, kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. 42-vuotiaana tutkittavat osallistuivat lisäksi lääkärintarkastukseen ja laboratoriokokeisiin. Tutkimuksen teemoina ovat olleet sosioemotionaalinen kehitys ja persoonallisuus, koulutus ja työura, perhe ja parisuhde, terveyskäyttäytyminen ja terveys sekä yhteiskuntaan jäsentyminen. Tutkimukseen osallistuneiden joukko on pysynyt koko projektin ajan suurena, ja sen on todettu edustavan hyvin omaa ikäluokkaansa perhesuhteiden, koulutuksen, ammattiaseman ja työttömyyden suhteen.

Seuraavan kerran aineistoa kerätään viisikymppisiltä tutkittavilta vuonna 2009. Tämän tutkimusvaiheen psykologisen tutkimuksen osasta vastaa akatemiatutkija, dosentti Katja Kokko Lea Pulkkisen siirryttyä eläkkeelle. Kokko on käynnistänyt Suomen Akatemian rahoituksella aineistoon pohjautuvan persoonallisuuden ja sosiaalisen toiminnan kehitystä keski-iässä tarkastelevan tutkimusohjelman. Tarkoitus on jatkaa myös tutkittavien terveystottumusten ja terveydentilan seurantaa.

Tutkimusaineisto tutkimuskäyttöön

Aineistoa on käytetty ahkerasti Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Lapsesta aikuiseksi -aineistoon pohjautuvia pro graduja on tehty siellä jo useita kymmeniä ja väitöskirjoja yksitoista. Pitkittäistutkimuksella on lisäksi kytkentöjä muihin koti- ja ulkomaisiin tutkimusprojekteihin. Se on sekä kotimaassa että kansainvälisesti arvostettu tutkimus.

Pitkittäistutkimusaineisto on tallennettu tietoarkistoon useana eri aineistona keruuvaiheittain ja -menetelmittäin. Arkistointi on vielä osittain kesken. Aineistoja voi saada tutkimuskäyttöön hyvin perustellusta hakemuksesta professori Lea Pulkkisen tai dosentti Katja Kokon suostumuksella. Käytännössä aineistoa hyödynnetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa.

Lisätietoja:

» Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitys lapsesta aikuiseksi -hankkeen sivusto
» Lapsesta aikuiseksi -aineistot tietoarkistossa
» Kleemola, Mari (2006). Lea Pulkkisen haastattelu: Ahaa-elämys tuotti käyttäytymiserojen kuvausmallin. Tietoarkistolehti 20 (2/2006)
» Kleemola, Mari (2006). Anna-Liisa Lyyran haastattelu: Ohjelmistojen ja menetelmien kehitys tuovat uusia mahdollisuuksia tutkimukseen. Tietoarkistolehti 20 (2/2006)